21ος αιώνας

Οι μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές του 21ου αιώνα

Με αφορμή των τυφώνα Χάρβι που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, βρήκαμε τις 5 μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που συνέβησαν στα 17 πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα. ... Διάβασε περισσότερα...

Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα

Ο βαθμός αλληλεπίδρασης της τεχνολογίας με την κοινωνία είναι πρωτοφανής. Η τεχνολογία γίνεται πιο ανθρωποκεντρική και εναρμονίζεται ολοένα και περισσότερο με την καθημερινότητα αλλάζοντας τον τρόπο που επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και διεκπεραιώνουμε καθημερινές διαδικασίες.... Διάβασε περισσότερα...