Νεφέλη Πάλος

Νεφέλη Πάλος

Ένας άνθρωπος που δεν σκέφτεται με τον δικό του τρόπο, είναι σαν να μην σκέφτεται καθόλου.