Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» του Κέντρου Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλεί επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο β΄ κύκλο του προγράμματος επιτάχυνσης, μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Επιταχυντή http://accelerator.archimedes.uoa.gr/

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.

Επιλεξιμότητα Δικαιούχων

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και σε νεοφυείς επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει 3 έτη λειτουργίας, των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος είναι και μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ, είτε πρόκειται για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους ανεξαρτήτου έτους, είτε για ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, διοικητικούς υπαλλήλους και επισκέπτες ερευνητές/καθηγητές.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος επιτάχυνσης

Το πρόγραμμα προσφέρει στις επιχειρηματικές ομάδες που θα επιλεγούν, δωρεάν συμβουλευτική καθοδήγηση από έμπειρους συμβούλους, φιλοξενία των ομάδων στους χώρους του Επιχειρηματικού Επιταχυντή, εκπαίδευση σε θεματολογία σχετική με την επιχειρηματικότητα, υποστήριξη από εξειδικευμένους μέντορες, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του πανεπιστημίου και της επιχειρηματικής κοινότητας, δικτύωση με επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και με άλλες ομάδες που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα επιτάχυνσης και υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

Πρόσκληση συμμέτοχης στο Β΄ Κύκλο Επιτάχυνσης του Κέντρου «Αρχιμήδης» του ΕΚΠΑ

Διαδικασία συμμέτοχης στο πρόγραμμα επιτάχυνσης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται από τα στελέχη του Κέντρου Αρχιμήδης. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται ως απόλυτο κριτήριο η επιλεξιμότητα με βάση την προκύπτουσα σχέση με το ΕΚΠΑ. Στη συνέχεια αξιολογούνται η καινοτομικότητα της ιδέας και ο βαθμός ωριμότητας.

Για τις ομάδες/νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής και πληρούν το κριτήριο της επιλεξιμότητας, προγραμματίζεται σύντομη προσωπική επικοινωνία, στην οποία διερευνάται η επιχειρηματική ιδέα και προσδιορίζονται οι ανάγκες που καλούνται να καλυφθούν μέσω του προγράμματος επιτάχυνσης.

Οι επιχειρηματικές ομάδες που θα προκριθούν από τη διαδικασία αξιολόγησης θα παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε Επιτροπή του Κέντρου Αρχιμήδης.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιτάχυνσης, οι επιχειρηματικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο σε φορείς χρηματοδότησης.

 

Το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με την επωνυμία “Αρχιμήδης” είναι ένας θεσμός στο ΕΚΠΑ που ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20, με στόχο να συνδέσει την ερευνητική κοινότητα με τη βιομηχανία και παράλληλα να εκκολάψει τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες της πανεπιστημιακής κοινότητας από τις οποίες εν δυνάμει θα δημιουργηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το Κέντρο Αρχιμήδης είναι οργανωμένο σε δύο γραφεία, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Office) και τον Επιχειρηματικό Επιταχυντή (Business Accelerator).

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των ερευνητών και της βιομηχανίας. Σε αυτό διαμορφώνεται η σχέση μεταξύ του ερευνητή και των επιχειρήσεων στα διάφορα στάδια ανάπτυξης και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του πανεπιστημίου.

Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, συνεργατικούς χώρους εργασίας, καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη της αγοράς (mentoring) και δικτύωση με άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στοχεύοντας στην επιτάχυνση της επιχειρηματικής διαδικασίας από την ιδέα στην αγορά και τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.

Το Κέντρο Αρχιμήδης απευθύνεται στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν εμπορικά την εφαρμοσμένη έρευνα που πραγματοποιούν ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης»

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 (Πλατεία Κλαυθμώνος), Τ.Κ. 105 61, Αθήνα

Τηλ. 210 368 9549-53

Website: http://archimedes.uoa.gr

Σχόλια