Ανακάλυψε αν έχεις το προφίλ του επιχειρηματία!

Για να ανακαλύψετε αν έχετε το προφίλ του επιχειρηματία, μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Έχω πραγματικά αποφασίσει να γίνω νέος επιχειρηματίας;
 • Μου αρέσει να είμαι ανεξάρτητος;
 • Μου αρέσει ο κίνδυνος/ το ρίσκο;
 • Είμαι τολμηρός, αντιδρώ όμως και χωρίς να σκέφτομαι;
 • Δέχομαι να εργάζομαι περισσότερο από το κανονικό;
 • Είμαι ικανός να καταπολεμώ τη σωματική μου κούραση;
 • Ελέγχω εύκολα τις καταστάσεις άγχους και διατηρώ καθαρό το μυαλό μου;
 • Είμαι ανθεκτικός και επίμονος;
 • Επιπλέον αυτών των ικανοτήτων, είμαι άτομο με φαντασία που ξέρει να εκθέτει και να αναπτύσσει τις ιδέες του;
 • Είμαι αρκετά καινοτόμος;
 • Έχω το θάρρος να πραγματοποιώ τα οράματα μου;
 • Πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να κινητοποιώ και να διευθύνω τους μελλοντικούς μου συνεργάτες;

Σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα που έχετε επιλέξει, τώρα, είναι καλό να θέσετε στον εαυτό σας τις εξής ερωτήσεις:

 • Η συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα, ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, προσόντα, ικανότητες, οικονομικές δυνατότητες και στόχους μου;
 • Η δραστηριότητα που έχω επιλέξει είναι κατάλληλη για μένα και σε ποιο βαθμό;
 • Τί πρέπει να λαμβάνω υπόψη πριν ξεκινήσω την επιχειρηματική μου δραστηριότητα;

Πριν ξεκινήσετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνετε υπόψη σας ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να επιφέρει οικονομικά και άλλα κέρδη, αυτό όμως δε συμβαίνει ποτέ χωρίς να παρουσιαστούν εμπόδια.

Η επιτυχία δεν έρχεται κατά τύχη. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γνωρίζετε ότι πίσω από τον αρχικό ενθουσιασμό κρύβεται ένα πλήθος δυσκολιών, όπως:

 • Μικρή αμοιβή
 • Πολλές ώρες εργασίας
 • Ρυθμοί άγχους, κ.α

Η επιχειρηματικότητα όμως έχει και την θετική της πλευρά.

Γι αυτό το λόγο άλλωστε και πολλοί νέοι άνθρωποι αποφασίζουν να πάρουν το «μέλλον στα χέρια τους». Συγκεκριμένα, βοηθά στην κοινωνική ανέλιξη, στη βελτίωση του τρόπου ζωής, δίνει στον επιχειρηματία την πολυτέλεια της προσωπικής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, δίνει μια αίσθηση ελευθερίας.

Φυσικά κάποιος που ασχολείται με την επιχειρηματική δραστηριότητα έχει βάσιμες πιθανότητες, από κάποιο σημείο και έπειτα, να αποκτήσει υψηλά κέρδη.

Σχόλια