Για μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημοσιογραφία!

Το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση προκηρύσσει δύο υποτροφίες και μία για σπουδές στο διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες».

Το πρόγραμμα διάρκειας από 20 Νοεμβρίου 2018 έως 30 Νοεμβρίου 2020, απευθύνεται σε δημοσιογράφους και αποφοίτους σχολών Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ/ Κοινωνικών επιστημών. Οι επιλέγοντες θα ταξιδέψουν στην Αυστρία για το λιγότερο διάστημα των 2 περιόδων.

Τα δίδακτρα για τις υποτροφίες είναι 9.200 ευρώ και το Ίδρυμα καλύπτει το ήμισυ του κόστους, ήτοι 4.600 ευρώ.

Βρες και άλλες υποτροφίες εδώ!

Η μία υποτροφία αφορά μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Δημοσιογραφία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας» διετούς διάρκειας.

Το ποσό της υποτροφίας είναι 2.000 ευρώ και καλύπτεται ολόκληρο μέχρι το τέλος της φοίτησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Ελλάδας και του εξωτερικού, που αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Μπορείς να υποβάλλεις αίτηση για τις υποτροφίες μέχρι την Παρασκευή  9 Νοεμβρίου 2018 στη γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Βασ. Σοφίας 27, καθημερινά 10.00 π.μ. – 03.00 μ.μ.

Ειδικά για τις πρώτες υποτροφίες πρέ


πει να υποβληθεί ο φάκελος και σε ηλεκτρονική μορφή στο email info@idrymabotsi.gr και secretariat.qjnt@gmail.com.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος:

  • Βιογραφικό
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού Σπουδών
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (να μην υπερβαίνει το 35ο έτος, να έχει Ελληνική ιθαγένεια)
  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

Για την υποτροφία στο ΑΠΘ απαιτείται βεβαίωση της Σχολής ότι έγινε δεκτός/ή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Σχόλια