Ξεκίνησαν οι δηλώσεις για τις υποτροφίες 2019 “Facebook Fellowship Program and Emerging Scholar Award”

To Facebook προσφέρει υποτροφίες 2019 υποστηρίζονταν και ενθαρρύνοντας φοιτητές σε διδακτορικό επίπεδο, οι οποίοι ασχολούνται με την πληροφορικής και τη καινοτομία.

Κάθε υπότροφος μπορεί να λάβει για το ακαδημαϊκό έτος:

 • 37.000 δολάρια επιχορήγηση (για πληρωμή κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους)
 • Έως 5.000 δολάρια υποστήριξη ταξιδίου για διασκέψεις
 • Αμειβόμενη επίσκεψη στα κεντρικά του Facebook για την ετήσια διάσκεψη κορυφής της Κοινότητας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως και τις 12 Οκτωβρίου 2018 και θα τις βρεις αναλυτικά εδώ!

Οι αιτήσεις για υποτροφίες 2019 γίνονται δεκτές στα παρακάτω πεδία:

 • Applied Statistics
 • AR/VR Photonics and Optics
 • Computational Social Science
 • Computer Vision
 • Computer Storage and Efficiency
 • Distributed Systems
 • Economics and Computation
 • Hardware and Software Infrastructure for Machine Learning
 • Machine Learning
 • Natural Language Processing
 • Networking and Connectivity
 • Programming Languages
 • Security/Privacy
 • Spoken Language Processing and Audio Classification
 • UX/Instagram Well-being
 • Research outside the above

Σχόλια