Ερευνητικές υποτροφίες 2019 ύψους 18.000$ σε Έλληνες

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard προσφέρει υποτροφίες 2019 για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Οι υποτροφίες δίνονται είτε για ατομική, είτε για ομαδική έρευνα που αφορά την Αρχαία Ελλάδα ή τον Ελληνισμό γενικότερα.

Η έρευνα μπορεί να αφορά όποια πτυχή του Ελληνισμού, που προσεγγίζεται μέσω οποιοδήποτε επιστημονικού κλάδου. Μερικοί από τους επιστημονικούς κλάδους είναι: η εθνολογία, η ιστορία, η εκπαίδευση, η λογοτεχνική κριτική, οι φυσικές επιστήμες, η φιλολογία, η θεολογία, η κοινωνιολογία και άλλα συναφή πεδία.

Δες εδώ άλλες προκυρήξεις

Για ερευνητές, που η έρευνα τους απαιτεί να βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, οι υποτροφίες 2019 θα χορηγηθούν για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Έτσι, οι νεαροί επιστήμονες θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την έρευνά τους ως CHS Fellows στις Ελληνικές Σπουδές με εξ αποστάσεως υποστήριξη από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard μέσα από τις υποτροφίες 2019.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις αιτήσεις μπορείς να τις βρεις εδώ!

Σχόλια