Μεταπτυχιακές υποτροφίες 2018 ύψους 10.000 ευρώ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Α. Γαζή προκηρύσσει υποτροφίες 2018 για το ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά. Συγκεκριμένα, χορηγούνται τέσσερις υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχο Νομικής Σχολής ή Σχολής συναφών σπουδών.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα με την ακόλουθη σειρά:

  1. για τη σπουδή του ρωμαϊκού δικαίου
  2. του αρχαίου ελληνικού (και όχι ελληνιστικού δικαίου)
  3. του βυζαντινού (και όχι μεταβυζαντινού δικαίου)

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αναλόγως λατινικά ή αρχαία ελληνικά και τουλάχιστον γερμανικά ή να εξασφαλίσουν την εκμάθηση των γλωσσών αυτών.

Το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε 10.00 ευρώ (μείον των νόμιμων κρατήσεων). Κάθε υποτροφία μπορεί να ανανεώνεται κατά την κρίση της Επιτροπής για ένα ακόμη έτος μετά από αξιολόγηση του πρώτου έτους σπουδών.

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες 2018 μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα).

Δες και άλλες προκηρύξεις εδώ!

Σχόλια