42 Υποτροφίες για διαφορετικές ειδικότητες

Συγκεκριμένα οι υποτροφίες αφορούν τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Επιστήμες Μηχανικών (15 θέσεις)
 • Επιστήμες Πληροφορικής (5 θέσεις)
 • Οικονομικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Επιστήμες Υγείας (2 θέσεις)
 • Επιστήμες Ζωής (20 θέσεις)
 • Περιβαλλοντικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (2 θέσεις)
 • Θετικές Επιστήμες (12 θέσεις)
 • Παιδαγωγικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Ιατρική Επιστήμη (2 θέσεις)
 • Επιστήμες Διοίκησης (2 θέσεις)

Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ!

Σχόλια