Αιτήσεις και δικαιολογητικά μέχρι τις 6 Ιουλίου!

Το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων».

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων» με τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
  2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα

Περισσότερες πληροφορίες: Προκήρυξη

Σχόλια