Τα διδακτορικά στην Ελλάδα μέσα από στατιστικά! Τι έδειξε η έρευνα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης;

Σύμφωνα με νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), από το 2005 έως το 2015 κατέθεσαν τη διατριβή τους στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών συνολικά 19.929 διδάκτορες.

Ο αριθμός των αναγορεύσεων νέων διδακτόρων από ελληνικά ΑΕΙ κατά την περίοδο 2005-2015 κυμαίνεται περί τις 2.000 κατ’ έτος. Το 2015 αναγορεύθηκαν 1.810 νέοι διδάκτορες.

Μερικά στατιστικά για τους διδάκτορες και τα ελληνικά πανεπιστήμια:

• Ως προς το φύλο, ελαφρώς προηγούνται οι άνδρες (50,7%) έναντι των γυναικών (49,3%).

• Οι περισσότεροι είναι έως 35 ετών (46,6%), ενώ έπεται η ηλικιακή ομάδα 35-44 έτη (38,1%).

• Βασική πηγή χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών για το 36,8% ήταν οι προσωπικές αποταμιεύσεις και η οικογένεια, ενώ για το 28,6% η λήψη υποτροφίας από ελληνικό ίδρυμα.

• Η πλειονότητα (86%) απέκτησε τον προηγούμενο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιποι στο εξωτερικό. Προηγούνται η Βρετανία, η Ιταλία και οι ΗΠΑ.

• Ο ένας στους τέσσερις (26,5%) χρειάστηκε έξι έτη για την ολοκλήρωση της διατριβής. Το 16,6% χρειάστηκε πέντε χρόνια, το 15,4% επτά, ενώ το 14,9% ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή σε μόλις τέσσερα χρόνια.

• Με κριτήριο το κύριο επιστημονικό πεδίο της διατριβής, οι περισσότερες αφορούν την ιατρική και τις επιστήμες υγείας (31,6%), ενώ ακολουθούν οι φυσικές (24,3%) και οι κοινωνικές επιστήμες (23%). Χαμηλότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας, οι ανθρωπιστικές και οι γεωργικές επιστήμες.

• Το 8,5% έχει γονέα με διδακτορικό. Των περισσοτέρων (36,7%) τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέας έχει πτυχίο ΑΕΙ.

• Εύλογα, στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εκπονήθηκαν οι περισσότερες διατριβές (28% και 18%, αντιστοίχως). Ακολουθούν το ΕΜΠ και τα πανεπιστήμια Πατρών, Κρήτης και Θεσσαλίας.

Σχόλια