Πρόγραμμα για πρακτική άσκηση 400 φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Συγκεκριμένα, αφορά τους θερινούς μήνες Ιουλίου – Αυγούστου 2018, κατά τους οποίους κάθε φοιτητής θα λάβει 456,60 ευρώ για κάθε μήνα.

Σημειώνεται, ότι η εργοδοτική εισφορά για ασφάλιση ατυχήματος σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης θα βαρύνει την Εταιρεία.

Η σχετική ανακοίνωση για την απασχόληση των φοιτητών/τριών θα αναρτηθεί στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ.

Σημειώστε:

1. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών υπερβαίνει τις 400, η επιλογή θα γίνει μετά από διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης

2. Στην ως άνω κλήρωση: α) δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι επιλεγέντες το έτος 2017 και β) θα επιλεγούν και 50 επιλαχόντες

Η ανακοίνωση σε PDF

Σχόλια