Εάν αναζητάς μια αξέχαστη εμπειρία, κάνε αίτηση για πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!

Πρακτική άσκηση προσφέρεται για πτυχιούχους πανεπιστημίων με σκοπό να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα υπάρχουν τρεις επιλογές πρακτικής:

  • Γενική πρακτική: Ανοιχτή για κάθε υποψήφιο που πληροί τα κριτήρια
  • Δημοσιογραφία: Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για την επαγγελματική τους πείρα, όπως αποδεικνύεται είτε από δημοσιευμένες εργασίες, είτε από συμμετοχή σε ένωση δημοσιογράφων σε κράτος μέλος της ΕΕ ή από αναγνωρισμένο δημοσιογραφικό φορέα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή υποψήφιας χώρας.
  • Βραβείο Ζαχάρωφ: Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης των ασκούμενων σχετικά με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα διεθνή πρότυπα γι’ αυτά.

Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση πρέπει:

  • Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή υποψήφιας χώρας
  • Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής ασκήσεως
  • Να έχουν πλήρη γνώση μίας εκ των επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Να μην έχω κάνει άλλη πρακτική άσκηση ή μισθωτή δραστηριότητα για περισσότερες από τέσσερις συνεχείς εβδομάδες, το κόστος της οποίας επιβάρυνε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ημερομηνίες και προθεσμίες πρακτικής άσκησης για την παραλαβή των αιτήσεων:

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15 Μαρτίου – 15 Μαΐου (μεσάνυχτα)
Περίοδος πρακτικής άσκησης: 1η Οκτωβρίου – 28/29 Φεβρουαρίου

Κάθε χρόνο, 25 000 άτομα υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση στο Κοινοβούλιο και 600 από αυτούς επιλέγονται.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships

Σχόλια