Η πρακτική άσκηση με μισθό 1000 ευρώ το μήνα έχει διάρκεια 6 μήνες στις Βρυξέλλες.

Η δυνατότητα δίνεται μέσω της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας EUN Partnership AISBL (δίκτυο υπουργείων Παιδείας). Η 6μηνη πρακτική άσκηση αφορά φοιτητές, που επιθυμούν να εργαστούν και να υποστηρίξουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τα MOOC (μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα). Οι φοιτητές θα απασχοληθούν στο τμήμα επιστημονικής εκπαίδευσης, στις Βρυξέλλες.

Απαραίτητα προσόντα είναι η ευχέρεια στα αγγλικά, η εμπειρία στην επεξεργασία περιεχομένου ιστού, με γνώση HTML και CSS.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήψεις στις 10 Μαΐου 2018

Στείλε την αίτησή σου στο: agueda.gras@eun.org

Σημείωση: Οι επιλαχόντες θα περάσουν από εξ’ αποστάσεως συνέντευξη.

Σχόλια