Τι ισχύει με υποτροφίες και φορολογία, χρηματικά βραβεία και εισοδήματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών γιατί φαίνεται να έχει μπερδευτεί η κατάσταση…

“Με τις διατάξεις του νόμου του 2016 ορίστηκε ότι από 23/12/2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα ή ΑΕΙ και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από επιχειρησιακά προγράμματα. Τα χορηγούμενα, από τις αιτίες αυτές, ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή κράτηση. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε.”

Τα παραπάνω είπε την Τρίτη 3 Απριλίου, στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, κατά τη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή Γιάννη Μανιάτη και συνέχισε: “Όσον αφορά τις υποτροφίες ή τα χρηματικά βραβεία που χορηγούνται από το δημόσιο ή από άλλους φορείς, αυτά δεν υπόκεινται σε καμία από τις αναγνωριζόμενες πηγές εισοδήματος και συνεπώς δεν υπόκεινται σε φόρο. Σαν υποτροφίες που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες εισοδήματος νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το δημόσιο, από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφελείς περιουσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ., σαν οικονομική ενίσχυση σε σπουδαστές οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή επαγγελματικής κατάρτισης, με σκοπό τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση τίτλου σπουδών για δίδακτρα, έξοδα διαμονής, τροφεία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, για τη βράβευσή τους λόγω εξαιρετικών επιδόσεων στις σπουδές τους.

Δες εδώ όλες τις ενεργές υποτροφίες που τρέχουν τώρα!

Επίσης, έχουμε τα χρηματικά βραβεία που δεν εμπίπτουν στο εννοιολογικό πεδίο καμιάς κατηγορίας εισοδήματος και εννοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα σαν χρηματικοί έπαινοι ή χρηματικά έπαθλα από το Δημόσιο ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ηθική και υλική αμοιβή τους, καθώς και την αναγνώριση και επιδοκιμασία των ατομικών ικανοτήτων, επιδόσεων ή αρετών τους.

Επιπρόσθετα, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, στο πλαίσιο της δράσης «Πρώτη Προκήρυξη Υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες» ενισχύει 582 υποψήφιους διδάκτορες με μηνιαία υποτροφία ύψους 900 ευρώ και για χρονικό διάστημα έως τριάντα έξι μήνες. Το ανωτέρω ποσό, σύμφωνα με την προκήρυξη της δράσης, είναι αφορολόγητο, πλην της κράτησης του 3,6% που κι εσείς αναφέρατε στην ομιλία σας. Επομένως, το καθαρό ποσό υποτροφίας που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος διδάκτορας ανέρχεται στο ποσό των 867,60 ευρώ.

Οι  ανωτέρω συμβάσεις αφορούν υποτροφίες και υλοποιούνται από τα εκάστοτε ΑΕΙ. Κατά συνέπεια, δεν προβλέπεται η αντιμετώπισή τους σαν εργολαβίες ή σαν επιχειρηματικές αμοιβές. Υπάρχει η περίπτωση εισοδήματα που καταβάλλονται από τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ερευνητικές επιτροπές, που είναι αμοιβή σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, να είναι με μισθωτή εργασία. Εκεί υπάρχει το αφορολόγητο. Άρα, σε αυτήν την περίπτωση και πάλι για τα εισοδήματα που είπατε, των 500 και 600 ευρώ, έχουμε το αφορολόγητο. Δεν υπάρχει…

Γ. Μανιάτης: Αφού υπάρχει παρακράτηση φόρου.

Υφυπουργός Οικονομικών: Στα 500-600 ευρώ από μισθωτή εργασία δεν υπάρχει καμία παρακράτηση φόρου.

Γ. Μανιάτης: Κυρία υπουργέ, κάνετε λάθος.

Υφυπουργός Οικονομικών: Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου, γιατί είναι αφορολόγητο μέχρι τα 8.600 ή και πάνω αντίστοιχα.  Επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά περίπτωση, ανάλογα με την εργασιακή σχέση και ειδικότερα όσοι αποκτούν εισοδήματα από μπλοκάκι. Αυτοί δηλαδή που έχουν σαν έδρα την κατοικία τους και εφόσον οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου είναι μέχρι τρεις εργοδότες ή αν δεν είναι μέχρι τρεις εργοδότες και είναι παραπάνω, αλλά το 75% να προέρχεται από ένα πρόσωπο, φορολογούνται κι εκείνοι με την κλίμακα των μισθωτών. Έχουν την έκπτωση του φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ. Άρα, στις περιπτώσεις αυτές και οι σπουδαστές και διδακτορικοί φοιτητές έχουν τις ελαφρύνσεις που έχουν οι μισθωτοί ή έχει το μπλοκάκι σε όλες τις επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα, με έγγραφο, το οποίο και θα καταθέσω, από το Υπουργείο Εργασίας στις περιπτώσεις που κι εκεί η απασχόληση είναι μέχρι δύο εργοδότες, υπάρχει ο επιμερισμός των ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ ασφαλισμένων και αντισυμβαλλόμενων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλει το εκπαιδευτικό κέντρο να έχει τις ασφαλιστικές εισφορές στους μεταδιδακτορικούς φοιτητές.

Πηγή: Foititikanea.gr

Σχόλια