Το αφιέρωμα μας στα δωρεάν μεταπτυχιακά 2018 πάει Γιάννενα!

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει πολλές επιλογές για δωρεάν μεταπτυχιακά σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Aς δούμε τώρα τις επιλογές που υπάρχουν για τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.


1. Αγροχημεία – Εφαρμογές στην ζωική και φυτική παραγωγή/Φαρμακευτικά Φυτά


Τμήμα: Χημείας σε συνεργασία με τμήμα Βιολογικών εφαρμογών και τεχνολόγων-γεοπόνων

Email Γραμματείας: gramchem@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: (+30) 26510 07177, (+30) 26510 7473

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωτεχνικών Επιστημών ,Χημείας ,Βιολογίας ,Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικής Μηχανικής ,και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένψν ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθλώς κι πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.chem.uoi.gr/el


2. Ανόργανη Βιολογική Χημεία


Τμήμα: Χημείας

Email Γραμματείας: gramchem@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: (+30) 26510 07194, (+30) 26510 07473

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Δυνατότητα υποτροφίας: Όχι

Part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.chem.uoi.gr/el


3. Ατμοσφαιρικές επιστήμες και το περιβάλλον


Τμήμα: Φυσικής

Email Γραμματείας: gramphys@uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: 2651007491

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: Πτυχιούχοι Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής και οματαγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.physics.uoi.gr/el/node/54


4. Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών


Τμήμα: Επιστημών Υγείας

Email Γραμματείας:  bbsmaster@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: (+30) 2651007521, (+30) 2651007575

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατευθύνσεις:  Κυτταρογενετική, • Kλινικής Χημείας • Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας • Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας • Μοριακής βάσης ασθενειών του ανθρώπου-in vivo και in vitro διαγνωστικής • Εφαρμοσμένης Γενετικής Μηχανικής, Γονιδιακής θεραπείας και Βλαστικών κυττάρων • Βιοχημείας-Μοριακή Βιολογίας-Μοριακής Γενετικής • Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φαρμακολογίας • Μοριακής Φυσιολογίας • Βιοστατιστικής-Επιδημιολογίας

Κατηγορίες εισακτέων: Τμημάτα Ιατρικής, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικών, Οικονομικών, Πληροφορικής, Φυσικής, και Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Δυνατότητα υποτροφίας/part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: med.uoi.gr


5. Βιοτεχνολογία


Τμήμα: Σχολή Επιστημών Υγείας

Email Γραμματείας: medgram@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας:  (+30) 2651007019

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Κατηγορίες εισακτέων: Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Χημικών Μηχανικών, Κτηνιατρικής, Χημείας, Βιοχημείας και Βιολογίας ή άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δυνατότητα υποτροφίας/ part-time: Ναι/Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.med.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=172&lang=el


6. Ιατρική Χημεία


Τμήμα: Χημείας

Email Γραμματείας: gramchem@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: (+30) 26510 07436

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Απόφοιτοι Τμήματος χημείας ,Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένψν ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθλώς κι πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Ναι/Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://medchem.ac.uoi.gr/index.php?lang=el


7. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας


Τμήμα: Χημείας

Email Γραμματείας: gramchem@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας:  (+30) 26510 07194, (+30) 26510 07473

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου 

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Απόφοιτοι ΑΕΙ Τμήματος Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών, Βιολογίας, Βιοχημείας, Περιβάλλοντος, Φυσικής, Γωπονίας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Φιλοσοφίας καιΠαιδαγωγικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Κατευθύνσεις:  1. ΧΥΚ. Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση,Τεχνολογικές Εφαρμογές ,2. ΤΑΠ. Συγχρονές Τεχνολογλιες Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας ,3. ΣΧΒ. Συνθετική Χημεία,Βιοχημεία-Βιοδραστικές Ενώσεις ,4. ΧΤΤ. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων, 5.ΦΘΧ. Φυσική και Θεωρητική Χημεία Νανοδομών και Περιβαλλοντικων συστημάτων, 6. ΙΕΔ. Ιστορία,Επιστημολογία και Διδακτική της Χημείας

Δυνατότητα υποτροφίας/part-time: Ναι/Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.chem.uoi.gr/el


8. Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στην Διδακτική της Φυσικής


Τμήμα: Φυσικής

Email Γραμματείας: gramphys@uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: 2651007491

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: Πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών θετκών επιστημών και των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time:  Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.physics.uoi.gr/el/node/57


9. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων


Τμήμα: Ιατρικής

Email Γραμματείας: skutsuki@cc.uoi

Τηλ Γραμματείας: (+30) 2651007838

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Κατεύθυνση: Νοσηλευτική Παθολογία

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Δυνατότητα υποτροφίας: Όχι

Part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://nursing-msc.med.uoi.gr/index.php/el/


10. Οικονομική Ανάλυση και Διοικητική Οικονομική


Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών

Email Γραμματείας: gramecon@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: (+30) 2651007498, (+30) 2651007499

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Κατευθύνσεις: 1. Οικονομική Ανάλυση Και Πολιτική 2. Διοικητική Οικονομική

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.econ.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=6&Itemid=18&lang=el


11. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Φυσική


Τμήμα: Φυσικής

Email Γραμματείας:  gramphys@uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: 2651007491

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Πληροφορικής) και των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχων Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δυνατότητα υποτροφίας/part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.physics.uoi.gr/el/node/53


12. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Πληροφορική


Τμήμα: Μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής

Email Γραμματείας: gramcs@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας:  (+30) 26510 07196, 07458

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Κατευθύνσεις: Υπολογιστικά Συστήματα (Υ), Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών (Θ), Λογισμικό (Λ), Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Ε), Τεχνολογίες-Εφαρμογές (Τ)

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι / πτυχιούχοι των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Τμημάτων Πληροφορικής, των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Τμημάτων των Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας, των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ισότιμων προς τα Πανεπιστήμια, καθώς και των Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών των ΑΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.12γ και 13 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α).

Δυνατότητα υποτροφίας/ part-time: Ναι/Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.cse.uoi.gr/index.php?menu=m22


13. Σύγχρονες ηλεκτρονικές τεχνολογίες


Τμήμα: Φυσικής

Email Γραμματείας: gramphys@uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: 2651007491

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,, Μηχανικών Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, και άλλων συναφών ειδικοτήτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι/Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.physics.uoi.gr/el/node/55


14. Xημεία και Τεχνολογία Υλικών


Τμήμα: Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Email Γραμματείας: helia@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: (+30) 2651007034

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ ( Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Χημικών Μηχανικών, Χημείας , Φυσικής, Πολιτικοί Μηχανικοί κ.α.)

Δυνατότητα υποτροφίας/part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://chem.materials.uoi.gr/

Δες το πρώτο μέρος εδώ! 

Σχόλια