Το αφιέρωμα μας στα δωρεάν μεταπτυχιακά 2018 πάει Γιάννενα!

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει πολλές επιλογές για δωρεάν μεταπτυχιακά σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Ξεκινάμε, λοιπόν, από τις ανθρωπιστικές επιστήμες στο πρώτο μέρος αυτού του αφιερώματος και θα επανέλθουμε για εσάς τους θετικούς!


1. Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία


Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Email Γραμματείας: ancientw@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: 2651007408

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Κατευθύνσεις:  1. Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία 2. Προϊστορική Αρχαιολογία 3. Κλασική Αρχαιολογία

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου-Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων:  1. Απόφοιτοι τμημάτων Ιστορίας – Αρχαιολογίας 2. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφών επιστημονικών κλάδων 3. Κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων αλλοδαπής

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.hist-arch.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=621&lang=el


2. Βυζαντινές Σπουδές


Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Email Γραμματείας: gramisar@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: 26510 07231

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Κατευθύνσεις: 1. Βυζαντινή Ιστορία 2. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Απόφοιτοι τμημάτων Ιστορίας – Αρχαιολογίας2. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφών επιστημονικών κλάδων 3. Κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων αλλοδαπής

Δυνατότητα υποτροφίας: Όχι

Part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.hist-arch.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=501&lang=el


3. Ελληνική Φιλοσοφία: Φιλοσοφία των Επιστημών


Τμήμα: ΦΠΨ σε συνεργασία με Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

Email Γραμματείας: psioula@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: 2651005862

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτή εξέταση

Κατευθύνσεις: 1. Ελληνική Φιλοσοφία 2. Φιλοσοφία των Επιστημών

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή ομοειδών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής,2. Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (εφόσον στις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με αυτά που προσφέρει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ο Τομέας Φιλοσοφίας) και3. Πτυχιούχοι Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (με τους ίδιους προαναφερόμενους όρους), σύμφωνα με τις προϋποθέσσεις του άρθρου 16 (Ν. 2327/95).

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://ppp.uoi.gr/index.php/2-uncategorised/32-2014-12-10-13-00-11


4. Επιστήμες της Αγωγής


Τμήμα: ΦΠΨ

Email Γραμματείας:  grampedp@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: 2651007027

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτή εξέταση

Κατευθύνσεις: Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Σχολείο, Συγκριτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, 2. Πτυχιούχοι Φιλοσοφικών Σχολών, 3. Πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Αγωγής,4. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και 5. πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δυνατότητα υποτροφίας/part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://edu.pep.uoi.gr/


5. Επιστήμες της Τέχνης και των Πλαστικών Τεχνών


Τμήμα: Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Email Γραμματείας: gramarts@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας:  2651005919

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Κατευθύνσεις: α)Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης β)Ιστορία/Θεωρία της Τέχνης-Επιμέλεια Εκθέσεων γ) Πολυμέσα δ) Εικαστικές Τέχνες

Κατηγορίες εισακτέων: α)Πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών της Τέχνης και Πλαστικών Τεχνών των ΑΕΙ της Ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής β) Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής

Δυνατότητα υποτροφίας/ part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: –


6. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία-Λαογραφία


Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Email Γραμματείας: ofaturu@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: 2651005161

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτή εξέταση

Κατευθύνσεις: 1. . Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 2. Λαογραφία

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Απόφοιτοι τμημάτων Ιστορίας – Αρχαιολογίας 2. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφών επιστημονικών κλάδων

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://pms.hist-arch.uoi.gr


7. Προσχολική Εκπαίδευση


Τμήμα: Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

Email Γραμματείας: gramptn@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας:  2651007189

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτη εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: Πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Αγωγής, Πτυχιούχοι Σχολών επιστημών Αγωγής, Πτυχιούχοι Άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της Ημεδαπής ή Αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Κατευθύνσεις:  Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης, 2. Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επιικοινωνιών στην εκπαίδευση, 3. Γλωσσικός Προγραμματισμός και πολυγραμματισμοί στην προσχολική εκπαίδευση, 4. Ψυχολογία στην Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή, 5. Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση, 6. Τέχνη και Εκπαίδευση.

Δυνατότητα υποτροφίας/part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://ecedu.uoi.gr/index.php/studies/postgraduate


8. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας


Τμήμα: Φιλολογίας

Email Γραμματείας: gramphil@cc.uoi.gr

Τηλ Γραμματείας: 26510 07475

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Κατευθύνσεις: 1. Κλασικής Φιλολογίας 2. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας 3. Γλωσσολογίας

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής 2. Απόφοιτοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time:  Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: www.philogy.uoi.gr

Δες τη συνέχεια στο δεύτερο μέρος!

Σχόλια