Μείνετε ενήμεροι γιατί αν έχετε το πτυχίο σας και είστε για καιρό άνεργοι σας αφορά! Όλα τα νέα για θέσεις εργασίας!

Μέσα στον Μάρτιο θα γίνει η προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που αφορά την πρόσληψη 15.000 νέων, ηλικίας 18 έως 29 ετών, στον ιδιωτικό τομέα ή σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

To νέο πρόγραμμα εστιάζει σε πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, ενώ στόχος της είναι η πρόσληψη των άνεργων νέων σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα της οικονομίας και η απασχόλησή τους για διάστημα τουλάχιστον 15 μηνών.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν επιδότηση για τμήμα του μισθολογικού και του μη μισθολογικού κόστους των νεοπροσλαμβανόμενων ανέργων. Ειδικότερα, το ποσό επιχορήγησης αγγίζει το 50% του μηνιαίου κόστους του ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ για τους νέους έως 25 ετών και τα 500 ευρώ για τους νέους άνω των 25 ετών. Μάλιστα, η επιχορήγηση αυτή θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια εάν προσλάβουν μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αρχικά με 10.000 θέσεις, των οποίων η κατανομή μεταξύ πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των υπόλοιπων άνεργων νέων θα προσδιοριστεί στη δημόσια πρόσκληση.

Οι εναπομείνασες 5.000 θέσεις θα προκηρυχθούν σε δεύτερη φάση.

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι πτυχιούχοι ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ ή δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται ως εξής:

α) Δώδεκα μήνες για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τριών έως 12 μηνών.

Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να κρατήσουν το προσωπικό τους (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) για τρεις επιπλέον μήνες χωρίς επιχορήγηση.

β) Δεκαπέντε μήνες για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων και δικαιούχων ΚΕΑ, χωρίς δέσμευση διατήρησης του προσωπικού μετά τη λήξη της επιχορήγησης.

Πηγή: Foititikanea.gr

Σχόλια