Ένας κόσμος που κατακλύζεται από μεταβολές, σφραγίζεται από έντονες συγκρούσεις, εντάσεις και κοινωνικές διακρίσεις με φιλοσοφικά ερωτήματα όπως, το πώς έγινε αυτός ο κόσμος, συνθέτουν τον βασικό προβληματισμό της κοινωνιολογίας.

Είναι ένας τομέας της επιστήμης που έχει ως εκ τούτου παίξει σημαντικό ρόλο στο σύγχρονο πνευματικό πολιτισμό. Η Κοινωνιολογία είναι η μελέτη της κοινωνικής ζωής, των ομάδων και των κοινωνιών του ανθρώπου. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό και επιβλητικό εγχείρημα, αφού το αντικείμενο της είναι η ίδια μας η συμπεριφορά ως κοινωνικά όντα.

Το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας καλύπτει ένα εξαιρετικό μεγάλο εύρος, που εκτείνεται από την ανάλυση των φευγαλέων συναντήσεων ατόμων στον δρόμο μέχρι την διερεύνηση των παγκόσμιων κοινωνικών διαδικασιών.

Rework Greece: Τι είναι η Κοινωνιολογία;


Είναι επιστήμη η κοινωνιολογία;

Ο Μαρξ, ο Ντυρκέμ και άλλοι ιδρυτές της κοινωνιολογίας την θεωρούσαν ως επιστήμη. Μπορούμε όμως πραγματικά να μελετήσουμε την κοινωνική ζωή του ανθρώπου κατά τρόπο επιστημονικό; Για ν’ απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό πρέπει να κατανοήσουμε όμως τι σημαίνει η λέξη επιστήμη.

Με τον επίσημο όρο επιστήμη είναι η χρήση συστηματικών μεθόδων εμπειρικής έρευνας, η ανάλυση στοιχείων, η θεωρητική σκέψη και η λογική αποτίμηση των επιχειρημάτων με σκοπό την ανάπτυξη ενός σώματος γνώσεων σχετικά με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτόν, η Κοινωνιολογία, λοιπόν, είναι ένα επιστημονικό εγχείρημα.

Πώς μπορεί η μελέτη της Κοινωνιολογίας να μας ωφελήσει;

Αξιοποιώντας τις επιστημονικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στην Κοινωνιολογία, τα οφέλη υπέρ του ανθρώπου και της κοινωνικής οργάνωσης είναι αδιαμφισβήτητα πολλά.

Συγκεκριμένα, η Κοινωνιολογία διαφωτίζει τις κοινωνικές παραμέτρους ζητημάτων ή φαινομένων (διαζύγια, επαγγελματικές προσδοκίες, οργάνωση κοινωνίας) οδηγώντας μας στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης και νοοτροπίας. Έτσι, αξιοποιείται ορθότερα ο ανθρώπινος παράγοντας σε κάθε κοινωνική ή παραγωγική διαδικασία.

Η κοινωνιολογία συμβάλλει στην απελευθέρωση των ατόμων από τη μοιρολατρία. Μέσα από την πορεία της επιστήμης καθίσταται σαφές ότι η κοινωνιολογία τασσόταν υπέρ της χειραφέτησης και της αυτογνωσίας της κοινωνίας, αποκαλύπτοντας τους “υπόγειους” μηχανισμούς που διέπουν την κοινωνική οργάνωση. Έτσι, ο άνθρωπος αποκτά μια πιο ρεαλιστική εικόνα της πραγματικότητας και παίρνει καταλληλότερες αποφάσεις.

Τα πορίσματα των κοινωνιολογικών ερευνών έχουν πρακτικές εφαρμογές στη ζωή των ανθρώπων. Αυτό, άλλωστε, ήταν και το όραμα και το κίνητρο των θεμελιωτών της κοινωνιολογίας.

Τέλος, οι μέθοδοι, οι οπτικές και τα ερευνητικά της πορίσματα χρησιμοποιούνται εκτενώς σε άλλες κοινωνικές επιστήμες. Οι πολιτικές επιστήμες, η οικονομία, η εγκληματολογία, η ψυχολογία κτλ έχουν στηριχτεί σε πολλά αποτελέσματα ερευνών της κοινωνιολογίας.

Επομένως, μήπως ήρθε η ώρα να εξετάσουμε κι εμείς το έργο των Κοντ, Μαρξ, Ντυρκέμ, Βέμπερ και άλλων σπουδαίων κοινωνιολόγων;

Rework Greece: Η έλλειψη χρόνου δεν είναι δικαιολογία

Σχόλια