Το αφιέρωμα μας στα δωρεάν μεταπτυχιακά 2018 συνεχίζεται με το Πάντειο Πανεπιστήμιο!

Δείτε τις 11 επιλογές που έχετε για μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίς δίδακτρα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.


1. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές


Τμήμα: Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Email Γραμματείας: des@panteion.gr

Τηλ Γραμματείας: 210-9201041 & 201-9201389

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Κατευθύνσεις: 1. Διεθνές Δίκαιο Και Διπλωματικές Σπουδές 2. Διεθνείς Σχέσεις Και Στρατηγικές Σπουδές 3. Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο 4. Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική (πρόγραμμα jean monnet) 5. Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (πρόγραμμα jean monnet) 6. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου-Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων:  Πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής καθώς και τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://deps.panteion.gr/index.php/el/metaptuxiako-menu-gr

 


2. Εγκληματολογία


Τμήμα: Κοινωνιολογίας

Email Γραμματείας: criminology@panteion.gr

Τηλ Γραμματείας: 2109201458

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Δυνατότητα υποτροφίας: Ναι

Part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://criminology.panteion.gr/index.php?lang=el


3. Eπικοινωνίας, Μέσων και Πολιτιστικής Διαχείρισης


Τμήμα: Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Email Γραμματείας: emme@panteion.gr

Τηλ Γραμματείας: 210 92 01 428

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: Απόφοιτοι ΑΕΙ(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Κατευθύνσεις: 1. Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων 2. Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία 3. Πολιτιστική Διαχείριση

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://cmc.panteion.gr


4. Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης


Τμήμα: Οικονομικής και Περιφερειακής ανάπτυξης

Email Γραμματείας: regioecon@panteion.gr

Τηλ Γραμματείας: 210 92 01 425

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτη εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: Πτυχιούχοι ΑΕΙ(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) Οικονομικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών

Κατευθύνσεις: 1) Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, & 2) Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (η κατεύθυνση αυτή έχει εξειδικεύσεις σε Περιφερειακό και Τοπικό Αναπτυξιακό Προγραμματισμό και Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων)

Δυνατότητα υποτροφίας/part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://topa.gr/students_meta.htm


5. Κοινωνική και Πολιτισμική Κοινωνιολογία


Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Email Γραμματείας: santhrop@panteion.gr

Τηλ Γραμματείας: 210 9201047

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Κατηγορίες εισακτέων: Πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών Παν/μίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δυνατότητα υποτροφίας/ part-time:Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: www.anthropology.panteion.gr


6. Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές


Τμήμα: Κοινωνικής Πολιτικής

Email Γραμματείας: koinpol@panteion.gr

Τηλ Γραμματείας: 210 92 01 036

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Κατηγορίες εισακτέων: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: –


7. Κοινωνιολογίας


Τμήμα: Κοινωνιολογίας

Email Γραμματείας: sociology@panteion.gr

Τηλ Γραμματείας:  2109201459, 2109201456

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου- Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Πολιτικών, Οικονομικών Επιστημών

Κατευθύνσεις: 1. Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία 3. Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

Δυνατότητα υποτροφίας/part-time: Ναι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://sociology.panteion.gr/pms/index.php?p=home&lang=el


8. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης


Τμήμα: Δημόσιας Διοίκησης

Email Γραμματείας: –

Τηλ Γραμματείας: 2109201067

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://puadmin.panteion.gr


9. ΠΜΣ στην Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία


Τμήμα: Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

Email Γραμματείας: pms.panteio@yahoo.gr

Τηλ Γραμματείας: 210 9201865

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατευθύνσεις: 1. Πολιτική Επιστήμη 2. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Κατηγορίες εισακτέων: Πτυχιούχοι ΑΕΙ -ΤΕΙ πολιτικών κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://polhist.panteion.gr/index.php/postgraduate-studies

 


11. Στρατηγικές Σπουδές Ασφαλείας


Τμήμα: Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Email Γραμματείας: des@panteion.gr

Τηλ Γραμματείας: 210-9201389 & 210-9201041

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Οι κάτωθι κατηγορίες των σπουδαστών ΣΕΘΑ: 1) Αξιωματικοί και των τριών κλάδων ενόπλων δυνάμεων, 2) ΑΞ.ΕΛ  αστυνομίας πυροσβεστικού, λιμενικού σώματος, ελλ. ακτοφυλακής. 3) Υπάλληλοι Βαθμού Β’ κατηγορίας Πε. 4) Αξιωματικοί και κρατικοί λειτουργοί κυπριακής δημοκρατίας, ευρωπαϊκής ένωσης τρίτων χωρών.

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: https://setha.army.gr/el/news/prokiryxi-programmatos-metaptyhiakon-spoydon-akadimaikoy-etoys-2015-2016-fek-v-3023-07-11-2014


11. Ψυχολογία


Τμήμα:  Ψυχολογίας

Email Γραμματείας: psych@panteion.gr

Τηλ Γραμματείας: 2109201057

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατευθύνσεις: 1. Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων 2. Θετική Ψυχολογία: Εφαρμογές Συμβουλευτικής 3. Ταυτότητα και Διαπροσωπικές Σχέσεις 4. Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Κατηγορίες εισακτέων:  1. Πτυχιούχοι Ψυχολογίας 2. Πτυχιούχοι Κοινωνιολογίας 3. Πτυχιούχοι Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 4. Πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: https://www.psychology-panteion.com/psy-panteion-postgraduate

 

Σχόλια