Το αφιέρωμα μας στα δωρεάν μεταπτυχιακά 2018 συνεχίζεται με το Πολυτεχνείο!

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προσφέρει μια μεγάλη γκάμα δωρεάν μεταπτυχιακών για αυτή τη χρονιά σε όλα του τα τμήματα σχεδόν. Δείτε λοιπόν τις επιλογές που υπάρχουν και αναλυτικές πληροφορίες για να ανακαλύψετε αν αξίζει να το ψάξετε περισσότερο.

 


1. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη


Τμήμα: Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Email Γραμματείας: secrmet@mail.ntua.gr

Τηλ Γραμματείας: 2107721887

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων:  Διπλωματούχοι πολυτεχνικών σχολών εσωτερικού και ομοταγών εξωτερικού, πτυχιούχοι ισότιμων σχολών ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης, πτυχιούχοι ΑΤΕΙ συναφούς αντικειμένου.

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.naval.ntua.gr/graduate

 


2. Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας


Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών υπολογιστών

Email Γραμματείας: epminfo@power.ece.ntua.gr

Τηλ Γραμματείας: 210 77 23 565

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Διπλωματούχοι ΕΜΠ και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών, Απόφοιτοι ΑΕΙ(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) Θετικών Επιστημών

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://epm.ntua.gr


3. Περιβάλλον και Ανάπτυξη


Τμήμα: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Email Γραμματείας:envdev@central.ntua.gr

Τηλ Γραμματείας: 210 77 22 776, 265 60 29 040,

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Σχολών του Ε.Μ.Π. και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών 2. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Κατευθύνσεις: 1. Περιβάλλον και Ανάπτυξη 2. Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://environ.survey.ntua.gr/index.php


4. Προστασία Μνημείων


Τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Email Γραμματείας: promni@arch.ntua.gr

Τηλ Γραμματείας:  210 7723931 , 210 7721433

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτη εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: Διπλωματούχοι των Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, κατά προτεραιότητα και άλλοι διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών Σχολών ή τμημάτων Μηχανικών, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Κατευθύνσεις: Α) Συντήρηση Και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων Και Συνόλων – Β) Υλικά Και Επεμβάσεις Συντήρησης

Δυνατότητα υποτροφίας/part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.arch.ntua.gr/postgrad-studies


5. Σχεδιασμός και κατασκευή υπογείων έργων


Τμήμα: Μηχανικών μεταλλείων μεταλλουργών

Email Γραμματείας: metaptyhiako@metal.ntua.gr

Τηλ Γραμματείας: 210 77 22 066

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Διπλωματούχοι Μηχανικοί του ΕΜΠ και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δυνατότητα υποτροφίας/ part-time:Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://tunnelling.ntua.gr/


6. Τεχνοοικονομικά συστήματα


Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Email Γραμματείας: technoeconomic@epu.ntua.gr

Τηλ Γραμματείας: 2107722552-4317

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατευθύνσεις: Διοίκηση Τεχνολογίας, Διοίκηση Οργανισμών & Επιχειρηματικότητα

Κατηγορίες εισακτέων: Απόφοιτοι ΕΜΠ, απόφοιτοι Πανεπιστημίου Πειραιώς, πτυχιούχοι Θετικών & Οικονομικών Επιστημών, απόφοιτοι άλλων ΑΕΙ(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: mycourses.ntua.gr


7. Υπολογιστική Μηχανική


Τμήμα: Χημικών Μηχανικών

Email Γραμματείας: compmech@chemeng.ntua.gr

Τηλ Γραμματείας:   2107722248

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Διπλωματούχοι Μηχανικοί του ΕΜΠ ή άλλων ΑΕΙ(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων και ισότιμων με το ΕΜΠ, 2. Απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

Κατευθύνσεις: 1. Ρευστά, 2. Στερεά

Δυνατότητα υποτροφίας/part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: compmech.chemeng.ntua.gr


8. Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός Χώρου


Τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Email Γραμματείας: salexandropoulou@arch.ntua.gr

Τηλ Γραμματείας: Kατεύθυνση Α΄: (+30) 210 7722250, Κατεύθυνση Β: (+30) 210 7723806

Κατευθύνσεις: 1. Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός 2. Πολεοδομία Χωροταξία

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Πτυχιούχοι των Σχολών ΕΜΠ και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι / Ναι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.arch.ntua.gr/postgrad-studies


9. Γεωπληροφορική


Τμήμα: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Email Γραμματείας: geoinfo@survey.ntua.gr

Τηλ Γραμματείας: 210-7723802

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Σχολών του ΕΜΠ και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών 2. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής 3. Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://geoinformatics.ntua.gr/

Δείτε άλλα 7 μεταπτυχιακά στην 2η σελίδα

Σελίδες: 1 2

Σχόλια

1 2