Προωθώντας και ενθαρρύνοντας ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό

Το έργο «NeWMAGS – Γυναίκες και κορίτσια στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με τον αθλητισμό» έχει στόχο να προωθήσει και να ενθαρρύνει ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό, ειδικά σε σχέση με την ισότητα των δύο φύλων.

Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζει την εφαρμογή ενός αριθμού Ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών, που έχουν σχέση με τον αθλητισμό και την ισότητα των φύλων. Επικεντρώνεται στον «αγώνα ενάντια στα αρνητικά διαφυλετικά στερεότυπα στον αθλητισμό και στην προώθηση θετικών προτύπων και στο ρόλο των ΜΜΕ σε αυτήν την οπτική».

Συμβάλλει άμεσα στην εφαρμογή αυτών των προτάσεων, συγκεντρώνοντας πληροφορίες στην ποσότητα και την ποιότητα κάλυψης του γυναικείου αθλητισμού στα ΜΜΕ σε έναν αριθμό Ευρωπαϊκών χωρών, αναγνωρίζοντας πρότυπα καλών πρακτικών στην προώθηση του γυναικείου αθλητισμού στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί αυτά τα ευρήματα για την παραγωγή καθοδήγησης σε πρακτικό και στρατηγικό επίπεδο, που θα διαδοθεί μέσω εθνικών εργαστηρίων και ενός Πανευρωπαϊκού  συνεδρίου ώστε να δημιουργήσει αλλαγές με διάρκεια στην κάλυψη του γυναικείου αθλητισμού στα ΜΜΕ.

To Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης συμμετέχει στο νέο ευρωπαϊκό έργο: «Γυναίκες και κορίτσια στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με τον αθλητισμό».

Οι χώρες που θα συμμετάσχουν είναι η Αγγλία,  η Σουηδία, η Ρουμανία, η Μάλτα και η Ελλάδα  υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης – European Institute for Local Development (www.eurolocaldevelopment.org).

Το ΕΙΤΑ ιδρύθηκε το 2009 ως ένας ανεξάρτητος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, του οποίου τα μέλη είναι Ευρωπαίοι πολίτες και οργανισμοί που ενδιαφέρονται στη στήριξη δραστηριοτήτων τοπικής ανάπτυξης. Στοχεύει να παρέχει καινοτόμα εργαλεία για τη βιωσιμότητα των περιοχών και να προωθεί την κοινή εμπειρία ανάμεσα στα μέλη και τους συνεργάτες της διατηρώντας διεθνείς συνεργασίες, επιδέξια δίκτυα και περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη. Τα μέλη της είναι έμπειρα στην εφαρμογή δραστηριοτήτων τοπικής ανάπτυξης σε απόμακρες, περιθωριοποιημένες και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης στο info@eurolocaldevelopment.org.

NeWMAGS

Σχόλια