Μεταπτυχιακά για το τμήμα Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε δύο τμήματα ελληνικών πανεπιστημίων!

Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών όχι μόνο αναπτύσσεται ραγδαία στην Ελλάδα, αλλά και προσφέρει μια τεράστια γκάμα επαγγελματικών διεξόδων στους αποφοίτους. Πόσο μάλλον αν συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση και με ένα μεταπτυχιακό.

Για τον λόγο αυτό, παρά το γεγονός ότι και οι επιλογές στο εξωτερικό είναι πολλές, συγκεντρώσαμε εδώ τα μεταπτυχιακά από τα τμήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών των  Ε.Κ.Π.Α &  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργούν αυτή την χρονιά.

 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνας

Το τμήμα προσφέρει Μ.Π.Σ. με τις εξής κατευθύνσεις

1)      Θεωρητική Πληροφορική

2)      Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων

3)      Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό

4)      Δικτύωση Υπολογιστών

5)      Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες

6)      Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας

7)      Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για Επαγγελματίες)

8)      Επίσης το τμήμα συμμετέχει και στ’ ακόλουθα Διατμηματικά Μ.Π.Σ.

i)        Οικονομικής και Διοίκησης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

ii)      Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία

iii)    Ηλεκτρονικής Ραδιοηλεκτρολογίας και Αυτοματισμού

iv)    Βασικής και Εφαρμοσμένης Γωνιακής Επιστήμης

v)      Λογικής και Θεωρίας Αλγορίθμων και Υπολογισμών

vi)    Πληροφορική Υγείας

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τρίπολης

1)      Προηγμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα

2)      Επιστήμη και την Τεχνολογία Υπολογιστών

3)      Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές (Space Science, Technologies and Applications)

Σχόλια