Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε!

Το τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών συντονίζει 5 διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών.

1) Εφαρμοσμένες Μαθηματικές επιστήμες με κατευθύνσεις:

i) Ανάλυση και Διαφορικές Εξισώσεις

ii) Υπολογιστικά Μαθηματικά (αριθμητική ανάλυση-πληροφορική)

iii)Στατιστική-Πιθανότητες (Τομέας Μαθηματικών)

2) Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία (Τομέας Μαθηματικών)

3)      Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις (Τομέας Φυσικής)

4)      Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές (Τομέας Φυσικής)

5)      Εφαρμοσμένη Μηχανική (Τομέας Μηχανικής)

Ο τομέας Μαθηματικών συμμετέχει επίσης στα Προγράμματα:

1) Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (Συντονίζει η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.)

2)Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη (Συντονίζει η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.)

3) Λογική και τη Θεωρία Αλγορίθμων ( Συντονίζει το Μαθηματικό Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α.)

Μεταπτυχιακά Οικονομικών Επιστημών: Δες τα πιο δημοφιλή του κλάδου!

Σχόλια