Τα Ποσειδώνια εμπλουτίζουν το πρόγραμμά τους με το 1ο Young Executives Shipping Forum (YES Forum):

Ποσειδώνια 2016: Το 1ο Young Executives Shipping Forum (YES Forum) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016, 12:00-17:00, κατά την διάρκεια των Ποσειδωνίων 2016 στο POSIDONIA Conference Hall.

Η πρωτοβουλία για την οργάνωση του πρώτου YOUNG EXECUTIVES SHIPPING FORUM έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ανοιχτού διαλόγου μεταξύ των Decision Makers της Ναυτιλίας και των Νέων Στελεχών της σε συνδυασμό με το πρόγραμμα του mentoring.

Πληροφορίες

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι από 20 έως 30 ετών, η αίτηση γίνεται διαδικτυακά στο website του YES Forum (http://www.yes-forum.com/) και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να θέσουν τα ερωτήματα τους στους ομιλητές μέσω του ιστότοπου του YES Forum και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής πριν και κατά την διάρκεια του φόρουμ.  Οι συντονιστές των πάνελ θα βεβαιωθούν ότι θα απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις και ότι θα πραγματοποιηθεί ένας ανοιχτός διάλογος, ο οποίος θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στα ελληνικά.

Μια ενημερωτική εκδήλωση θα λάβει χώρα τον Μάιο 2016, πριν το YES Forum  όπου θα δοθεί η ευκαιρία τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους “Shipping Decision Makers”, να γνωριστούν από κοντά και να ανταλλάξουν απόψεις.

Την ημέρα του συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για τη θέση είτε του Mentor, είτε του Mentee. Κατά τη διάρκεια του έτους θα πραγματοποιηθούν 5 εκδηλώσεις με στόχο τη δημιουργία διδύμων  Mentors – Mentees.

Τα αποτελέσματα της πορείας των διδύμων θα παρουσιαστούν στο 2ο Young Executives Shipping  Forum, που θα διοργανωθεί τον Ιούνιο του 2017.

Στόχος

Στόχος της διοργάνωσης του πρώτου Young Executives Shipping  Forum, είναι να συμβάλουμε θετικά στην στελέχωση και περαιτέρω ενδυνάμωση της Ελληνικής Ναυτιλίας, με αξιόλογα και κατηρτισμένα στελέχη με μακρόπνοο όραμα.

Στο YES Forum  θα δοθεί βήμα σε φοιτητές που εκπαιδεύονται «επιστημονικά» στο χώρο της Ναυτιλίας και όχι μόνο, να γνωρίσουν τον κλάδο και να ανταλλάξουν απόψεις με  τους Decision Makers κατανοώντας την φιλοσοφία και την ιστορία της. Σκοπός μας είναι να καταρριφθούν οι μύθοι και οι ψευδείς αντιλήψεις περί εσωστρέφειας του κλάδου.

Πωσειδώνια

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016 είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει μια τέτοια πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι ολοένα και περισσότεροι θα αφουγκρασθούν και θα υποστηρίξουν το όραμα και την προσπάθεια μας.

Η επίτευξη του στόχου θα έχει θετική σημασία τόσο στην αλλαγή αντίληψης της νέας γενιάς και στροφή τους σε θέσεις εργασίας τόσο στη θάλασσα, όσο και στην ξηρά, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της ανεργίας και κυρίως στην συνέχιση της 3000 χρόνων ιστορίας της Ελληνικής ναυτιλίας.

Σχόλια