Τι όριζε ο νόμος πέρυσι, τι απάντησε η Βουλή, ποιοι περιλαμβάνονται στην Πτυχιακή Εξεταστική και άλλες πληροφορίες…

«Επί Πτυχίω» θεωρούνται οι φοιτητές, μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Εαρινού Εξαμήνου, κατά το οποίο ολοκλήρωσαν τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων και στη διάρκεια των οποίων έχουν δηλώσει τα μαθήματα με τα οποία συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό Διδακτικών Μονάδων ή Μαθημάτων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου. Και είναι αυτοί δικαιούνται την Πτυχιακή Εξεταστική.

Δηλαδή οι επί πτυχίω φοιτητές είναι αυτοί που για να αποκτήσουν πτυχίο 4 ετών, μπαίνουν στο 9ο εξάμηνο!

Τι όριζε ο νόμος πέρυσι;

Το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2014−2015) κάθε φοιτητής μπορούσε να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προηγούμενα εξάμηνα σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν.4316/2014 ενώ με το άρθρο 38 του ν.4327 ορίζονταν ότι για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2015, οι επί πτυχίω φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.ΤΕ.Ι. έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα. Τα παραπάνω ίσχυαν για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και όχι το 2015-16 με αποτέλεσμα πολλοί να είναι οι φοιτητές που αναρωτιούνται αν θα ισχύσουν αντίστοιχες ρυθμίσεις και το τρέχον σχολικό έτος.

Ερώτηση στη Βουλή

Το θέμα αυτό έφθασε και στη Βουλή καθώς βουλευτές της ΝΔ κατέθεσαν ερώτηση με την οποία ζητούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να απαντήσει στο ποιες ενέργειες προτίθεται να πραγματοποιηθούν ώστε να χορηγηθεί η δυνατότητα στους επί πτυχίω φοιτητές να εξεταστούν στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2016 στα μαθήματα που οφείλουν, ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό ή στο εαρινό εξάμηνο.

Ελληνας Φοιτητής VS Εξεταστική – Άστα να πάνε Εdition

Και η απάντηση ήρθε

Σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι φοιτητές που έχουν περάσει το τέταρτο έτος, μπορούν να εξεταστούν σ’ όλα τα μαθήματα τόσο στο εαρινό όσο και στο χειμερινό εξάμηνο!

Σύμφωνα με το άρθρο 6

Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015−2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Πτυχιακή Εξεταστική

Σχόλια