Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκηρύσσει, για 10η συνεχή χρονιά, διαγωνισμό για την απονομή τριών βραβείων και τριών επαίνων για την καλύτερη εργασία που θα μας αποσταλεί σε ένα από τα τρία παρακάτω θέματα από φοιτητή/φοιτήτρια ελληνικών και κυπριακών Πανεπιστημίων.

Τα θέματα του φετινού διαγωνισμού διαμορφώνονται ως εξής:

Θέμα 1ο:
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό το 2015: διεθνοπολιτικές και νομικές προεκτάσεις

Θέμα 2ο:
Επιτήρηση των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων από τη Frontex και Δικαιώματα του Ανθρώπου

Θέμα 3ο:
Τα κοινωνικά δικαιώματα σε κρίση

Τα βραβεία για τα τρία θέματα συνίστανται σε τρεις υποτροφίες (έξοδα ταξιδίου, διαμονής και διδάκτρων) για την παρακολούθηση του Διεθνούς SummerSchool Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2016 στο Στρασβούργο και οργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου René Cassin.

Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@mfhr.gr (link sends e-mail)και σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72 έως και τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: 210-36 37 455 και 210-36 13 527, ώρες 9.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.

Αναλυτικότερα:
http://www.mfhr.gr

Πηγή: http://career.duth.gr

Σχόλια