Εκπαιδευτικό σύστημα:

Στην Αυστρία υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ανώτατη εκπαίδευση. Στην ανώτατη εκπαίδευση λειτουργούν Πανεπιστήμια, Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών και τα Πανεπιστήμια των Τεχνών και Μουσικής. Η μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση (post-secondary courses) προσφέρεται από τα Κολέγια.
Τα Πανεπιστήμια όπου περιλαμβάνονται 12 Πανεπιστήμια των Επιστημών και 6 Ανώτατες Σχολές Τεχνών και Μουσικής είναι τα πιο παλιά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αυστρία, τα οποία προσφέρουν γνώση, έρευνα καθώς και την ανάπτυξη και καλλιέργεια των τεχνών και της μουσικής.
Τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (Fachhochschulen) ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Αυστρία. Ενώ στα Πανεπιστήμια έχει ανατεθεί ο ρόλος της επιστημονικής ή καλλιτεχνικής εκπαίδευσης – έρευνας, τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών προσφέρουν κυρίως τεχνολογική – επαγγελματική εκπαίδευση. Τα προγράμματα σπουδών τους αφορούν τους τομείς της τεχνολογίας, οικονομίας επικοινωνιών πληροφορικής υγείας και τουρισμού. Η διάρκεια σπουδών είναι 4 χρόνια και περιλαμβάνει και πρακτική εκπαίδευση. Για την απόκτηση του πτυχίου εκτός της πτυχιακής εργασίας απαιτείται και προφορική εξέταση ενώπιον εξεταστικής επιτροπής. Οι πτυχιούχοι αυτών των πανεπιστημίων έχουν πρόσβαση σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών τα οποία όμως διαρκούν 2 εξάμηνα σπουδών περισσότερο σε σύγκριση με τους πανεπιστημιακούς πτυχιούχους. Υπάρχουν 4 Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών το Fahhochschule Vorarberg, το FH Wiener Neustadt, το Technikum Carinthia και το Technikum Vienna.
Τα Κολέγια μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (post-secondary colleges) προσφέρουν σπουδές μετά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση με επιστημονικό – επαγγελματικό χαρακτήρα διάρκειας 2-3 χρόνων. Οι σπουδές τους και κυρίως η εκπαίδευση αφορά σε τομείς όπως των παραϊατρικών επαγγελμάτων, κοινωνικών λειτουργών και δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η εισαγωγή των εκπαιδευτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία διάρκειας 6 χρόνων και οι σπουδές αφορούν κυρίως παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας.
Το Κέντρο Σπουδών εξ Αποστάσεως που υπάρχει στην Αυστρία υπάγεται στο Johannes Kepler University Linz με αρκετά κέντρα μελέτης σε όλη τη χώρα τα οποία προσφέρουν πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές σε ότι αφορά το πρόγραμμα και τα μαθήματα σπουδών τους.
Τίτλοι σπουδών:
• Το Diploma απονέμεται με την ολοκλήρωση των σπουδών της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως πτυχίο ειδίκευσης σε διάφορους τομείς σπουδών.
• Το Bachelor είναι το πτυχίο που αποκτά ο φοιτητής με την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών στα Πανεπιστήμια, στα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών και στις Ανώτατες Σχολές Τεχνών και Μουσικής. Ο κύκλος σπουδών αυτού του επιπέδου διαρκεί 3-4 χρόνια.
• Το Master είναι πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας 1-2 χρόνων και οι τίτλοι είναι Master of Advanced Studies και Master of Business Administration. Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει μαθήματα σε ένα τομέα ειδίκευσης και την εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας.
• Σε ορισμένα Πανεπιστήμια και Ανώτατες Σχολές Τεχνών υπάρχει ένας ειδικός κύκλος σπουδών που λειτουργεί σε μια ανεξάρτητη βάση. Αυτά τα μαθήματα που σχετίζονται με επαγγέλματα καριέρας διαρκούν 5 χρόνια και οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
• Το Doctoral πρόγραμμα σπουδών διαρκεί τουλάχιστον 2 χρόνια. Η κύρια έμφαση δίνεται στη διατριβή και στις σπουδές σε συγκεκριμένο πεδίο ειδίκευσης. Για την απόκτησή του εκτός από την έγκριση της διατριβής απαιτούνται και προφορικές εξετάσεις.

Τρόπος Λειτουργίας

Ακαδημαϊκό έτος:
Το ακαδημαϊκό έτος το οποίο χωρίζεται σε δύο εξάμηνα, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει στα τέλη Ιουνίου.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Οι αιτήσεις εισαγωγής για σπουδές στην Αυστρία στέλνονται απευθείας στο ίδρυμα σπουδών της επιλογής σας. Σε αρκετά Πανεπιστήμια μπορεί ο υποψήφιος φοιτητής να κάνει προεγγραφή μέσω του διαδικτύου και στη συνέχεια να στείλει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.
Για τους υποψήφιους φοιτητές από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων είναι το τέλος Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και το τέλος Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο, ενώ υπάρχει μια συμπληρωματική περίοδο υποβολής αιτήσεων (έως 30 Νοεμβρίου και 30 Απριλίου). Όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις αυτή την περίοδο επιβαρύνονται με αύξηση 10% στα δίδακτρα σπουδών.
Για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Κατευθύνσεων, Εφαρμοσμένων Επιστημών και στα Fachhochschule degree προγράμματα οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να συμμετέχουν σε εξετάσεις εισαγωγής οι οποίες διαφέρουν από ίδρυμα σε ίδρυμα να διαθέτουν καλλιτεχνικό ταλέντο ή αντίστοιχα πρακτικές εμπειρίες. Απαραίτητο δικαιολογητικό για τις βασικές πτυχιακές σπουδές θεωρείται το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο πρέπει να αποδεικνύει την απαιτούμενη γνώση για την παρακολούθηση μαθημάτων στη σχολή της επιλογής τους. Σε περίπτωση που στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η διδασκαλία ορισμένων συναφών με τις εν λόγω σπουδές μαθημάτων ήταν ανεπαρκής, οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν συμπληρωματικές εξετάσεις.
Για την παρακολούθηση των μαθημάτων οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της γερμανικής γλώσσας.
Αριθμός εισακτέων:
Γενικά δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εισακτέων. Παρ’ όλα αυτά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να περιοριστεί ο αριθμός των φοιτητών λόγω περιορισμένης δυναμικότητας των πανεπιστημίων.

Κόστος Ζωής

Δίδακτρα: Για την παρακολούθηση μαθημάτων προπαρασκευαστικών και βασικών πτυχιακών σπουδών οι φοιτητές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να πληρώσουν δίδακτρα 370 € περίπου για κάθε εξάμηνο. Το ποσό αυτό αυξάνεται με ποσοστό 10% για όσους 4
γίνονται αποδεκτοί στην συμπληρωματική περίοδο εγγραφών. Επιπρόσθετα οι φοιτητές πρέπει να πληρώνουν 14,50 € στην Αυστριακή Ένωση Φοιτητών και 0,36 € για ασφάλεια ατυχήματος και ζωής.

Κόστος διαμονής:Το κόστος διαμονής είναι αρκετά υψηλό για τους φοιτητές στην Αυστρία. Τα μηνιαία έξοδα διαβίωσης, ικανοποιώντας τις βασικές ανάγκες και χωρίς επιπλέον έξοδα, υπολογίζονται γύρω στα 750 €. Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να μείνει στις φοιτητικές εστίες που διαθέτουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, το κόστος αυξάνεται σημαντικά.

Χρηματοδοτήσεις – υποτροφίες:

Το αυστριακό κράτος καθώς και ορισμένοι ιδιωτικοί φορείς παρέχουν στους φοιτητές άμεση ή έμμεση ενίσχυση των σπουδών τους με διάφορες μορφές. Η έμμεση ενίσχυση χορηγείται ανεξάρτητα από την ανάγκη των φοιτητών και αποτελεί το μέρος των κρατικών επιδοτήσεων στις σπουδές τους. Οι άμεσες ενισχύσεις αφορούν τις κρατικές παροχές όπως υποτροφίες και φοιτητικά δάνεια που συμβάλουν σημαντικά στις δαπάνες των σπουδών τους. Οι φοιτητές από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λαμβάνουν όλες αυτές τις οικονομικές παροχές, όπως οι αυστριακοί φοιτητές, με βάση τους κοινοτικούς κανόνες που ισχύουν για τα κράτη-μέλη.

Ιατρική μέριμνα:

Οι ξένοι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Αυστρία θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους στο πανεπιστήμιο επιλογής τους. Επίσης θα πρέπει να έχουν ασφάλεια υγείας η οποία να είναι έγκυρη στην Αυστρία ή πιστοποιητικό από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας αν υπάρχει διμερής κρατική συμφωνία μεταξύ της Αυστρίας και της χώρας προέλευσης του φοιτητή.

Υπηρεσίες για φοιτητές

• Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture: www.bmbwk.gv.at
• Studyino/Residence in Austria: www.studyinaustria.info
• Addresses and homepages of all educational institutions: www.portal.ac.at
• Overview of all fields of study at the universities: www.studyguide.at
• Overview of all Fachhochschule degree programmes: www.fh.studyguide.at
• Agency for International Cooperation in Education and Research and the academic universities: www.oead.ac.at

Σχόλια