images
θελοντισμός σημαίνει αλληλεγγύη, σημαίνει ανιδιοτελής προσφορά για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μέσα από διάφορες μορφές δράσεων, οι οποίες εκφράζουν την ξεχωριστή προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου, η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα μας, καθώς επίσης και η ενασχόληση με θέματα πολιτισμικά και ανθρωπιστικά, εντείνεται ολοένα και περισσότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εμφάνιση πολλών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, είτε με τη μορφή ιδρύματος ή αστικής/μη κερδοσκοπικής εταιρίας, είτε με τη μορφή συλλόγου ή σωματείου, των οποίων η δράση στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών τους.

Πρόκειται για ένα τρίπτυχο, καθώς ο εθελοντισμός μπορεί βέβαια να θεωρηθεί ως συνδυασμός ακτιβισμού και άμισθης εργασίας, ταυτόχρονα όμως είναι τόσο συνδυασμός ακτιβισμού και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου όσο και συνδυασμός ελεύθερου χρόνου και ανιδιοτελούς προσφοράς!

Εθελοντισμός σημαίνει αλτρουισμός και συνεισφορά, υπό το πρίσμα της εσωτερικής ανάγκης μας για φροντίδα των ασθενέστερων ομάδων της κοινωνίας μας. Σημαίνει αλληλεγγύη και αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσους μας χρειάζονται. Στα πλαίσια μάλιστα των αξιών της ισότητας και της αμοιβαιότητας οι εθελοντικές δράσεις συνιστούν μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας.

Τις περισσότερες φορές η ενασχόληση με κάποια εθελοντική δράση πηγάζει από την επιθυμία ικανοποίησης μιας δικής μας εσωτερικής ανάγκης ή ενασχόλησής μας με συγκεκριμένους φορείς και αντικείμενα δράσης. Και κάποιες  άλλες φορές μπορεί να μας εμπνέει μια ομάδα εργασίας ή μπορεί να θέλουμε να βρούμε μια ευκαιρία να ασχοληθούμε με κάτι κοντινό στην ηλικία μας ή στο επίπεδο των δεξιοτήτων μας.

Ωστόσο οι περισσότεροι σήμερα, ζώντας στους γοργούς ρυθμούς της κοινωνίας μας ξεχνούν ίσως την κοινωνική και προσωπική, για τον καθένα, αξία του εθελοντισμού, έχοντας συνηθίσει να καταβάλλουν προσπάθεια και χρόνο μόνο σε ό,τι έχει οικονομικό όφελος. Η «ανταμοιβή» όμως που προκύπτει από την εμπειρία της εθελοντικής προσφοράς, υπερβαίνει οποιαδήποτε μορφή οικονομικής αποζημίωσης. Μιλώ για τη χαρά της προσπάθειας και του αποτελέσματος, της συμμετοχής στα κοινά, της δυναμικότητας της ομάδας. Συγκεκριμένα, μέσα από τον εθελοντισμό ο εθελοντής μπορεί να φτάσει σε μια άτυπη εκμάθηση και στην απόκτηση δεξιοτήτων, όπως για παράδειγμα είναι οι πρώτες βοήθειες. Στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς μπορεί να εντοπίσει τη μορφή της εθελοντικής δράσης που πλησιάζει στον χαρακτήρα του, και, μέσα από τις μοναδικές εμπειρίες που θα αποκτήσει, ο εθελοντής γίνεται πιο ανεξάρτητος και ανοιχτόμυαλος, διευρύνει τις γνώσεις του και τους πνευματικούς του ορίζοντες.

Επιπλέον, ο εθελοντής που είναι νέος, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει μια πρώτη “γεύση”, έναν πρώτο πειραματισμό αναφορικά με την εργασιακή του εμπειρία- ανεξάρτητη από οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα -ίσως και με την μελλοντική επαγγελματική του σταδιοδρομία. Και αν ακόμα αποφασίσει πως κάτι τέτοιο δεν του ταιριάζει, θα έχει ήδη τουλάχιστον αποκτήσει μια στοιχειώδη εμπειρία ενός τομέα διαφορετικού από τον τομέα σπουδών ή επαγγελματικής του κατεύθυνσης. Εκτός αυτών, μέσα από την εθελοντική εργασία μπορούν να αναπτυχθούν και δυνατές φιλίες, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν τον εθελοντισμό ως τρόπο κοινωνικοποίησης, αλλά και -όταν πρόκειται για εθελοντισμό σε μια διεθνή οργάνωση ή στο εξωτερικό- να πραγματοποιηθεί η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας. Και αυτό το τελευταίο γίνεται αβίαστα και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κανείς ουσιαστικά μία ξένη γλώσσα: να τη χρησιμοποιεί σε πραγματικές συνθήκες, προωθώντας ταυτόχρονα και την διεθνή επικοινωνία.

images-1

 

 

«Ο εθελοντισμός συνδυάζει τον έρωτα του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου»

 

 

Εάν έχεις αποφασίσει πως ο εθελοντισμός σου ταιριάζει μην διστάσεις να αναζητήσεις τη δράση που πιστεύεις πως αντιστοιχεί στα ενδιαφέροντα σου, την προσωπικότητα σου και το πρόγραμμα σου.

Δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής! Δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα και μας αφορά όλους μας ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή μας στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και βοηθά στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

 

Πηγή: gd.uoi.gr

Σχόλια