Το Frapress έψαξε και βρήκε τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για νέους Έλληνες σε Γερμανία και Γαλλία

 

  • Στη Γερμανία:

120 υποτροφίες από τη γερμανική Κάτω Βουλή

 

Ειδικότερα, η γερμανική Κάτω βουλή δίνει σε 120 Έλληνες πτυχιούχους την ευκαιρία παρακολούθησης σεμιναρίων και πρακτικής άσκησης δίπλα στους βουλευτές της. Απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης είναι η ελληνική υπηκοότητα, η ηλικία έως 30 ετών, η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και η άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας.

 

Οι υπότροφοι θα λαμβάνουν μηνιαίως υποτροφία ύψους 450 ευρώ.

 

Για την υποβολή αιτήσεων, η οποία είναι δυνατή μέχρι 31 Αυγούστου 2014, σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα του γερμανικού κοινοβουλίου, και πιο συγκεκριμένα στο http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/info/griechenland/285732

 

  • Στη Γαλλία

2 θέσεις πρακτικής άσκησης από το ίδρυμα Μποδοσάκη

 

Το ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με τη γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, προσφέρει 2 θέσεις εξάμηνης πρακτικής άσκησης σε οργανισμούς στη Γαλλία, που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2014.Οι θέσεις της πρακτικής άσκησης είναι

Trainee για τo κέντρο ρομποτικής Mines Paristech και Trainee για το cluster Aerospace Valley.

 

Προϋποθέσεις είναι η ελληνική ιθαγένεια, η άριστη γνώση της αγγλικής κατ᾽αρχήν- η γνώση και της γαλλικής προσθέτει ένα επιπλέον προσόν στους υποψηφίους-και η άριστη γνώση Η/Υ. Επιπλέον, απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν πτυχίο του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και βεβαίωση φοίτησης σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να είναι άνω των 32 ετών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα του ιδρύματος Μποδοσάκη http://www.bodossaki.gr/gr/news/announcements/internships-fr

 

Σχόλια