Πεζό Κείμενο

Φυγοπονία-φιλοπονιά, θανατερή απουσία, αστικές αναμνήσεις

Φωτολογισμοί: Φυγοπονία-φιλοπονιά, θανατερή απουσία, αστικές αναμνήσεις

Αυτή την εβδομάδα τρεις αρθρογράφοι μας μοιράζονται τις σκέψεις τους σχετικά με τη φυγοπονία, την απουσία που προκαλεί ο θάνατος και τις μνήμες από τη ζωή στην πόλη.... Διάβασε περισσότερα...