Το Branding ή αλλιώς εμπορικό σήμα είναι απαραίτητος προσδιορισμός για μία επιχείρηση.

Πρόκειται για ένα όνομα ή σύμβολο ή ακόμη ένας συδυασμός από τα παραπάνω που προσδιορίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μίας επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών αλλά και στην αντίληψη των πελατών, εργαζομένων και κάθε φύσης εμπλεκόμενων με την επιχείρηση.

Τι σημαίνει Employer Branding

Τι σημαίνει Employer Branding

Το Branding αφορά στην γενικότερη φήμη της εταιρικής επωνυμίας και την αξία που προσθέτει στους πελάτες.

Το Εμπορικό Σήμα διευρύνθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και στο Employer Branding – Μάρκα Εργοδότη και αυτή συνδέεται με την φήμη της εταιρείας ως εργοδότη. Η επωνυμία εργοδότη περιγράφει την  ”εικόνα του οργανισμού ως ένα εξαιρετικό μέρος για εργασία” στην αντίληψη των υποψηφίων εργαζομένων.

Το Employer Branding – Μάρκα Εργοδότη περιλαμβάνει ένα πακέτο λειτουργικών, οικονομικών και ψυχολογικών ωφελειών που πηγάζουν από την απασχόληση και ταυτίζονται με την επιχείρηση.


Η πρόσφατη αναδιατύπωση του ορισμού Employer Branding – Μάρκα Εργοδότη είναι η εξής:

Η διαδικασία οικοδόμησης μίας αναγνωρίσιμης ταυτότητας από τους εργαζομένους και πελάτες μία επιχείρησης που διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές της ως μία στρατηγική στοχευμένη σε μακροπρόθεσμο χρόνο ώστε να διαχειριστεί το προσωπικό και να προσφέρει υψηλής ποιότητας εμπειρία απασχόλησης.

Σχόλια