Το τμήμα Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης , προσφέρει μια τεράστια γκάμα επαγγελματικών διεξόδων στους αποφοίτους. Πόσο μάλλον αν συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση και με ένα μεταπτυχιακό.

Για τον λόγο αυτό, παρά το γεγονός ότι και οι επιλογές στο εξωτερικό είναι πολλές, συγκεντρώσαμε εδώ τα μεταπτυχιακά  που λειτουργούν αυτή την χρονιά στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Κρήτης προσφέρει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τις ακόλουθες ειδικεύσεις

i)        Οργάνωση και Διοίκηση

ii)      Επιχειρησιακή Έρευνα

iii)    Συστήματα Παραγωγής

iv)    Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  στις Επιστήμες Μηχανικών

Επιπλέον το τμήμα σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων προσφέρουν με βάσει τα ΠΔ 96 & 97/2015 – ΦΕΚ 163Α/20.08.2014, τα παρακάτω Διιδρυματικά Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.)

i)        Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων ( Systems Engineering)

ii)      Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση ( Applied Operational Research and Analysis)

Σχόλια