Η  έκθεση πεπραγμένων αποσκοπεί στη συνοπτική παρουσίαση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών (Ε.Τ.Ε.Μ.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Πα.Πει.) από την ημερομηνία της ιδρύσεώς του έως σήμερα (2015 – 2019).

Στις σελίδες που ακολουθούν, ο αναγνώστης θα βρει συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους επιδιωκόμενους στόχους του Εργαστηρίου, τους ερευνητικούς άξονές, τη διάρθρωση των ερευνητικών ομάδων, τους ακαδημαϊκούς συνεργάτες και τις επιστημονικές δράσεις. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται οι επιστημονικές εκδηλώσεις του, δηλαδή οι ανοιχτές στο κοινό εκδηλώσεις (ημερίδες και συνέδρια), αλλά και οι επιστημονικές εκδόσεις του, όπως τα Τετράδια, στα οποία οι δόκιμοι ερευνητές του Εργαστηρίου συμμετέχουν με επίκαιρες αναλύσεις, καθώς και τα Ενημερωτικά Σημειώματα, οι Επετηρίδες (Yearbooks), τα Who’s Who? και τα Χρονικά. Ο αναγνώστης θα βρει ακόμη το σύνολο των τίτλων των δημοσιεύσεων και εισηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν από δόκιμους ερευνητές, συνεργάτες και προσκεκλημένους του Εργαστηρίου κατά θεματική ενότητα. Τέλος, θα βρει ορισμένα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τη δράση του, κάποιες σκέψεις για το μέλλον και το παράρτημα με τις απόψεις για τη λειτουργία και τη δράση του, οι οποίες, έως κάποιου βαθμού, έχουν και χαρακτήρα αυτοαξιολόγησης.

Τόσο προσβλέποντας στην ενεργό στήριξη για τη λειτουργία του Εργαστηρίου, όσο και αναμένοντας κάθε φορά την ουσιαστική βοήθεια του Τμήματος για την πραγματοποίηση των ανοικτών εκδηλώσεών μας, ευελπιστούμε ότι η δράση του θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια με την ίδια δυναμική και θ’ αποδώσει ακόμη περισσότερους και καλύτερους καρπούς.

Το αρχείο μπορείτε να το διαβάσετε κάνοντας κλικ εδώ ή να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σχόλια