Πόσο δύσκολο είναι τελικά να κάνεις σπουδές στο εξωτερικό;

Θα κάνεις σπουδές στο εξωτερικό σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναρωτιέσαι ποια είναι τα δικαιώματά σου; Παρακάτω θα δεις πως μπορείς να τις οργανώσεις, τι δικαιώματα έχεις, τος όρους εισαγωγής, τι ισχύει για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη χρηματοδότηση!

Πώς μπορείς να οργανώσεις τις σπουδές στο εξωτερικό που ετοιμάζεσαι να κάνεις:

Αν είσαι φοιτητής, έχεις τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις μέρος των σπουδών σου στο εξωτερικό μέσω του Erasmus+.

Αν ενδιαφέρεσαι να σπουδάσεις στο εξωτερικό, πρέπει κατ΄αρχάς να επικοινωνήσεις με το πανεπιστήμιό σου.

Όταν συμμετέχεις στο Erasmus +:

 • δεν χρειάζεται να πληρώσεις δίδακτρα ή εγγραφή στο πανεπιστήμιο υποδοχής,
 • οι σπουδές στο εξωτερικό συνυπολογίζονται στο πτυχίο σου,
 • λαμβάνεις υποτροφία της ΕΕ για τις δαπάνες διαβίωσης και ταξιδιού.
 • Το πανεπιστήμιο προέλευσης οφείλει να αναγνωρίσει την περίοδο των σπουδών σου στο εξωτερικό και να τη συνυπολογίσει για το πτυχίο σου, υπό την προϋπόθεση ότι έχεις ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών που είχε συμφωνηθεί πριν από την ανταλλαγή.
 • Το Erasmus+ σου δίνει επίσης τη δυνατότητα να εγγραφείς σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρουν από κοινού πανεπιστήμια με έδρα σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στο: https://europa.eu/youreurope/study_el

Δες εδώ: Όλα όσα κάνει η Ευρώπη για εσένα

Τι δικαιώματα διαμονής έχουν οι φοιτητές;

Έχεις το δικαίωμα να διαμένεις στη χώρα της ΕΕ όπου σπουδάζεις για το διάστημα των σπουδών σου, εφόσον:

 • είσαι εγγεγραμμένος/-η σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • έχεις επαρκές εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή, που σου επιτρέπει να ζεις χωρίς να χρειάζεσαι εισοδηματική ενίσχυση
 • διαθέτεις πλήρη υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη στη χώρα αυτή.
 • Σπουδές στο εξωτερικό για μέγιστο διάστημα 3 μηνών: μόνη προϋπόθεση για να μείνεις σε άλλη χώρα της ΕΕ για λιγότερο από 3 μήνες είναι να είσαι κάτοχος έγκυρου εθνικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Ποιοί είναι οι όροι εισαγωγής;

 • Ως πολίτης της ΕΕ, έχεις το δικαίωμα να σπουδάσεις σε πανεπιστήμιο οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας αυτής. Ωστόσο, οι όροι εισαγωγής διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα και το πανεπιστήμιο.
 • Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ απαιτείται να γνωρίζεις τη γλώσσα της χώρας και γι’ αυτό μπορεί να σου ζητηθεί να εξεταστείς στη γλώσσα.
 • Πρέπει να ενημερωθείς σχετικά με το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας όπου επιθυμείς να σπουδάσεις πριν αναχωρήσεις από τη χώρα σου.

Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/university_el

Μπορώ να λάβω χρηματοδοτική στήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο εξωτερικό;

Αν είσαι πολίτης της ΕΕ που σπουδάζει σε πανεπιστήμιο άλλης χώρας της ΕΕ:

 • δεν μπορεί να σου ζητηθεί να καταβάλεις υψηλότερα δίδακτρα
 • δικαιούσαι τις ίδιες υποτροφίες για την κάλυψη των διδάκτρων με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

Τα δίδακτρα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων διαφέρουν πολύ μεταξύ τους – ενώ σε κάποιες χώρες της ΕΕ
η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν, σε άλλες τα δίδακτρα είναι πολύ υψηλά.

Η χορήγηση οικονομικής βοήθειας με τη μορφή υποτροφιών και δανείων εξαρτάται από διάφορα κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://europa.eu/youreurope/fees_el

Μπορώ να λάβω ιατροφαρμακευτική κάλυψη κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο εξωτερικό;

 • Εάν σκοπεύεις να πας σε άλλη χώρα της ΕΕ για σπουδές, ερευνητικό έργο, εργασιακή εμπειρία ή επαγγελματική κατάρτιση, πρέπει να έχεις πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη στη χώρα υποδοχής.
 • Αν δεν εργάζεσαι, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) θα μπορούσε να είναι μια λύση, εφόσον τη δικαιούσαι.
 • Αν εργάζεσαι στη χώρα υποδοχής, θα πρέπει να εγγραφείς σε τοπικό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας αυτής.
 • Ορισμένοι διδακτορικοί φοιτητές μπορεί να θεωρηθούν ως εργαζόμενοι διαμένοντες στη χώρα και να υποχρεούνται να εγγραφούν στο τοπικό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης ή να κάνουν ιδιωτική ασφάλιση.
 • Εάν το πανεπιστήμιο ή το ερευνητικό ίδρυμα της χώρας σου, σου στέλνει προσωρινά σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα άλλης χώρας της ΕΕ θα συνεχίσεις να καλύπτεσαι από το σύστημα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας σας το διάστημα της απόσπασής σας στο εξωτερικό. Προτού φύγεις, θα πρέπει να ζητήσεις την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας ή του εντύπου S1 (πρώην έντυπο Ε 106).

Για περισσότερες πληροφορίες: https://europa.eu/youreurope/health_el

Σχόλια