Υποτροφίες 2019 ΙΚΥ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας!

Προκηρύχθηκαν πέντε υποτροφίες 2019 στο πλάισιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι Φλωρεντίας).

Οι τομείς που αφορούν οι υποτροφίες είναι:

  1. Ιστορία και Πολιτισμός
  2. Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες
  3. Νομικές Επιστήμες
  4. Οικονομικές Επιστήμες

Μπορείς να υποβάλεις την αίτησή σου μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019, ενώ αναλυτικές πληροφορίες θα βρεις στον ιστότοπο: http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx.

Επιπλέον, αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να σταλθεί και σε έντυπη μορφή μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2019.

Βρες περισσότερες υποτροφίες εδώ!

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας είναι Ευρωπαϊκός Οργανισμός, που αποτελεί διεθνούς φήμης και αναγνώρισης ακαδημαϊκό κέντρο σπουδών και έρευνας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Σχόλια