24 υποτροφίες 2018 για πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ!

Τη χορήγηση είκοσι (24) υποτροφιών σε φοιτητές/τριες (12 αγόρια και 12 κορίτσια) που εισήχθησαν τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 σε Ανώτατα και Ανώτερα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Συγκεκριμένα χορηγούνται:

Α) Δώδεκα (12) υποτροφίες (6 αγόρια και 6 κορίτσια) σε εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και

Β) Δώδεκα (12) υποτροφίες  (6 αγόρια και 6 κορίτσια) σε εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η υποτροφία ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) για κάθε ακαδημαϊκό έτος και θα καταβάλλεται εφάπαξ ανά έτος. Δ

Ποιοι δικαιούνται μία από τις υποτροφίες 2018;

Οι αριστούχοι απόφοιτοι του Λυκείου Τσοτυλίου, που κατάγονται και διαμένουν μόνιμα στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, εντός προθεσμίας 45 ημερών από την τελευταία δημοσίευση, να υποβάλουν αίτηση στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου.

Περισσότερες πληροφορίε μπορείς να βρεις στα γραφεία της Τοπικής Κοινότητας Τσοτυλίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη κα Ευαγγελία Μπαλίτσα τηλ. 24683 50100).

Σχόλια