Οι αιτήσεις για την πρακτική άσκηση λήγουν στις 29 Ιουλίου!

Το πρόγραμμα για πρακτική άσκηση δίνει την ευκαιρία απόκτησης πρακτικής εργατικής εμπειρίας στη συνεργασία στον τομέα των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόκτησης γνώσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους θεσμούς και τις δραστηριότητές της, αλλά και την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια σπουδών ή εργασίας.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα σε τομείς όπως οι κοινωνικές επιστήμες, διεθνής σχέσεις, νομική
  • Επίπεδο τουλάχιστον C1 στα αγγλικά, στον γραπτό και προφορικό λόγο
  • Εμπειρία στην στατιστική και την ανάλυση δεδομένων (ειδικότερα Excel και SAS)

Οι υποψήφιοι θα λάβουν 720 ευρώ το μήνα και η πρακτική άσκηση θα γίνει στα κεντρικά του οργανισμού στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ!

Σχόλια