Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων σε άνεργους ηλικίας 18-24 ετών!

Η πρακτική άσκηση αφορά τους τομείς: Εφοδιαστική αλυσίδα-Logistics και το Εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων.

Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν ειδικότητες συναφείς με τους δύο κλάδους αιχμής καλύπτοντας έτσι διάφορα τμήματα της κάθε επιχείρησης, όπως τις εξαγωγές, πωλήσεις, marketing, αποθήκη κλπ.

Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο και έτσι οι νέοι λαμβάνουν το επίδομά τους απευθείας από το πρόγραμμα. Ο συνολικός χρόνος πρακτικής άσκησης ανά άτομο είναι 260 ώρες.

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ!

Σχόλια