Οι αιτήσεις για τους υποψήφιους διδάκτορες λήγουν σε λίγες μέρες!

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου προκηρύσσει τρείς (3) υποτροφίες 2018 για θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων στους παρακάτω Τομείς:

α)  Δύο  (2)  θέσεις για τον Τομέα «Χημικών Επιστημών» στη γνωστική περιοχή:

«Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία» ( 2 θέσεις)

β) Μία (1) θέση για τον Τομέα «Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών» στην γνωστική περιοχή:

            «Περιβαλλοντική μηχανική» ( 1 θέση)

Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία της Σχολής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή, από 17.05.2018  έως και 31.05.2018.

Σχόλια