Πρακτική άσκηση για 3 έως και 12 μήνες!

Η πρακτική άσκηση είναι πλήρης απασχόλησης στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας και οι ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι στις 04/06/2018.

Ο εκπαιδευόμενος θα ασχοληθεί με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλες κεντρικές τράπεζες. Επιπλέον, θα έρθει σε επαφή με εξωτερικούς φορείς.

Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο υποψήφιος:

  • πτυχίο ΑΕΙ, ιδανικά από πανεπιστήμιο εντός της ΕΕ
  • να κατανοεί ορθά το τραπεζικό ή/και οικονομικό δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ
  • επαγγελματική εμπειρία στο MS Office, συμπεριλαμβανομένων των Word, Excel και PowerPoint
  • υψηλό επίπεδο αγγλικών και τουλάχιστον άλλης μίας γλώσσας της ΕΕ.
  • γνώσεις σε συστήματα διαχείρισης εγγράφων όπως το OpenText Livelink είναι επιθυμητές αλλά όχι απαραίτητες.

Εάν είσαι περίεργος και πρόθυμος να μάθεις τότε κάνε την αίτησή σου εδώ!

Αιτήσεις μετά την προθεσμία ή καθυστερημένες υποβολές ή υποβολές εκτός του ηλεκτρονικού συστήματος της ΕΚΤ δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Η διαδικασία πρόσληψης γι’ αυτή τη θέση περιλαμβάνει online δοκιμασία και απομακρυσμένη γραπτή εξέταση.

Σχόλια