Νέες θέσεις πρακτικής άσκησης 2018 για φοιτητές ΤΕΙ και ΙΕΚ!

Καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2018.

Μάθε – Διασκέδασε – Μοιράσου
Κάνε LIKE στο Frapress.gr και στήριξε την προσπάθεια μας!

Οι ειδικότητες των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. θα είναι συναφείς με τα αντικείμενα εργασίας των παραπάνω υπηρεσιών.

α) Υπέρβαση του κατά υπηρεσία καθορισμένου ως ανωτέρω αριθμού των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ. δεν επιτρέπεται.

β) Σε κάθε περίπτωση μη προσέλευσης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., μπορούν οι θέσεις αυτές να καλύπτονται από σπουδαστές Ι.Ε.Κ.

Υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. εντός του έτους 2019, με την προϋπόθεση ότι αυτή έχει ξεκινήσει εντός του 2018.

Στα πλαίσια της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος του ετήσιου προϋπολογισμού, παρακαλούνται οι υπηρεσίες να μεριμνούν για την έναρξη πρακτικής άσκησης έως την 1.10.2018. Οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που θα απασχολήσουν σπουδαστές Τ.Ε.Ι. /Ι.Ε.Κ., παρακαλούνται πριν την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων να έχουν υποβάλει αίτημα εξασφάλισης της σχετικής πίστωσης στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και να έχουν προβεί στην έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να προωθούν άμεσα τα δικαιολογητικά πληρωμής των δικαιούχων σπουδαστών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης δαπανών και να μεριμνούν για την άμεση εξόφληση των υποχρεώσεων κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τις θέσεις:

Πηγή: Foititikanea.gr

Σχόλια