Υποτροφίες 2018: Προκήρυξη τριών υποτροφιών ανακοίνωσε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο!

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) γνωστοποιεί την προκήρυξη 3 υποτροφιών, αποτέλεσμα κληροδοτημάτων.

1) 1 Υποτροφία κληροδοτήματος «Ελευθερίου Τσαντίλη»

Επαναπροκηρύσσεται η υποτροφία “Ελευθερίου Τσαντίλη” έτους 2015 με βάση την 3η προϋπόθεση επιλογής δικαιούχων.

Η υποτροφία χορηγείται για ένα έτος στον φοιτητή/τρια των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, ο/η οποίος/α:

α)είναι ελληνικής καταγωγής και υπηκοότητας,

β)πέρασε όλα τα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών (μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου) κατά το ακαδ. έτος 2014-2015,

γ)συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας και

δ)είναι οικονομικά αδύνατος/η.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 400€.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει 30.04.2018.  

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης δικαιούχου.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των δικαιολογητικών μπορείτε να απευθυνθείτε στη:  Δ/νση Μέριμνας, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Ε.Μ.Π. Θωμαϊδειο Κτίριο – Πολυτεχνειούπολη – Ζωγράφου, Τηλ. 2107721927 & 2107721820.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν:

α)Αίτηση

β)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

γ)Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας των γονέων του υποψηφίου, φορολογικού έτους 2015

δ)Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου, φορολογικού έτους 2015, εάν υπάρχει ή στην αντίθετη περίπτωση Υ.Δ. Νόμου 1599 ότι “δεν έχω προσωπικά εισοδήματα και δεν κάνω δήλωση εισοδήματος στην εφορία”

ε)Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που να αποδεικνύουν ότι ήταν φοιτητές κατά το ακαδ. έτος 2014-2015.

Λήξη προθεσμίας για υποβολή: 30/4/2018

2) 1 Υποτροφία εκ του κληροδοτήματος «Χ. Αργυροπούλου»

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθεί  Υποτροφία εκ του Κληροδοτήματος “Χ. Αργυρόπουλου” σε έναν φοιτητή/τρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,  για το ακαδ. έτος 2017-2018. με τα εξής κριτήρια:

α)Να κατάγεται από το Γοργογύρι του Δήμου Τρικκαίων

β)Να είναι οικονομικά αδύνατος

Η υποτροφία είναι ετήσια και το ποσό της ανέρχεται σε 3.600€.

Η χορήγησή της στον ίδιο φοιτητή/τρια δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τη διάρκεια του κανονικού προγράμματος σπουδών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 30/04/2018.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.

Οι υποψήφιοι πρέπει έως και τις 30/04/2018 να υποβάλουν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Δ/νση Μέριμνας, Θωμαϊδειο Κτίριο, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, τηλ. 210 7721820 & 210 7721927, τα ακόλουθα παραστατικά:

1)Αίτηση για χορήγηση της «Υποτροφίας Χρ. Αργυρόπουλου» ακαδ.έτους 2017-2018 (χορηγείται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας)

2)Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

3)Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας των γονέων, φορολογικού έτους 2016

4)Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου, φορολογικού έτους 2016 εφόσον υπάρχει ή στην αντίθετη περίπτωση Υ.Δ. Νόμου 1599 των υποψηφίων ότι “δεν έχω προσωπικά εισοδήματα και δεν κάνω δήλωση εισοδήματος στην εφορία” Πιστοποιητικό οικογενειακό κατάστασης

5)Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για το τρέχον ακαδ. έτος (στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και ο τρόπος εγγραφής)

6)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

Καταληκτική ημερομηνία: 30/4/2018

 3) 1 Υποτροφία εκ του Κληροδοτήματος «Χρ. Γκανιώτη – Παπαγεώργη»

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι από το Κληροδότημα “ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ” ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ σε ΦΟΙΤΗΤΗ  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ που ΕΙΣΗΧΘΗ το ΕΤΟΣ 2017 με τα εξής κριτήρια:

α)Να κατάγεται από ελληνικά νησιά

β)Να είναι αγόρι

γ)Να είναι οικονομικά αδύναμος.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 3.600€ (μεικτά).

Οι υποψήφιοι πρέπει έως και τις 02/05/2018 να υποβάλουν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Δ/νση Μέριμνας, Θωμαϊδειο Κτίριο, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, τηλ. 210 7721820 & 210 7721927, τα ακόλουθα παραστατικά:

1)Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας)

2)Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

3)Aντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων, φορολογικού έτους 2016 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου, φορολογικού έτους 2016 (εάν υπάρχει) ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι “δεν έχω προσωπικά εισοδήματα και δεν κάνω δήλωση εισοδήματος στην εφορία” Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4)Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εφόσον υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για το τρέχον ακαδ. έτος, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και ο τρόπος εγγραφής

5)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του δικαιούχου. Καταληκτική ημερομηνία: 2/5/2018

Πηγή: Foititikanea.gr

Σχόλια