Ξεκίνησε εχθές η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ministry for Tomorrow» του Greek Economic Forum!

Μέσω του προγράμματος Μinistry for Tomorow θα υποστηριχθούν νέοι Έλληνες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε executive leadership προγράμματα στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας τάσσεται στο πλευρό του Greek Economic Forum και δηλώνει σύμμαχος στο νέο Leadership Programm με τίτλο «Ministry for Tomorrow».

Το Greek Economic Forum, στα πλαίσια του Leadership Program αυτού καλεί όλους τους νέους, ηλικίας 18-32 ετών, να πάρουν ενεργό θέση, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας.

Περισσότερες υποτροφίες και φοιτητικά νέα επικαιρότητας εδώ!

Οι τομείς δράσης για τις υποτροφίες 2018:

• Αειφόρος τουρισμός

• Πρωτογενής τομέας και Γεωργία ακριβείας

• Νέες τεχνολογίες

• Καινοτόμος επιχειρηματικότητα

• Δημόσια υγεία

• Ηγεσία

• Ανθρώπινα δικαιώματα

Προϋποθέσεις – κριτήρια για τις Υποτροφίες 2018

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 18 έως 32 ετών, απόφοιτοι ή φοιτητές πανεπιστημίου (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί), καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές σε γνωστικά αντικείμενα με συνάφεια προς τους τομείς που περιγράφονται παραπάνω και με πλήρη λειτουργική γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Διαδικασία Υποβολής αίτησης για τις Υποτροφίες 2018

Για την διαδικασία υποβολής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά:

• Σύντομο και περιεκτικό βιογραφικό

• Φωτογραφία 4Χ5 εκ.

• Ένα κείμενο έως 500 λέξεις, που να περιγράφει την πρόταση τους για έναν από τους τομείς δράσης που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και τον τρόπο προσέγγισης/υλοποίησης αυτής.

Οι 100 υποψήφιοι που θα επιλεγούν, σύμφωνα με την επιτροπή που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό, θα ανακοινωθούν μετά από τριάντα (30) ημέρες και θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα executive programs που θα τους προταθούν, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο της πρότασης τους. Η υποτροφία περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έξοδα συμμετοχής των υποψηφίων.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι η 12 Απριλίου 2018.

Για την υποβολή αιτήσεων απαραίτητη είναι η αποστολή του φακέλου σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

scholarships@greekeconomicforum.org

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τις υποτροφίες του Greek Economic Forum στην διεύθυνση: www.facebook.com/GreekEconomicForum/ ή στην ιστοσελίδα www.greekeconomicforum.org

Πηγή: reporter.gr

Σχόλια