Αν  ήθελες να ταξιδέψεις στην Ευρώπη αλλά δεν μπορούσες, βρήκαμε την κατάλληλη υποτροφία που θα χρηματοδοτήσει το ταξίδι σου!

Επιμέλεια: Τσαλίκη Ελευθερία

Το ίδρυμα Schwarzkopf Stiftung προσφέρει υποτροφία ύψους 550 ευρώ  σε νέους από την Ευρώπη, 17-27 ετών για το έτος 2017!

Σκοπός είναι να παρακινήσουν τους νέους να ταξιδέψουν στην Ευρώπη και να συμβάλλουν στην βαθύτερη κατανόηση πολιτισμικών και πολιτικών διαφορών ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες.

Η υποτροφία καλύπτει μόνο τα έξοδα του ταξιδιού και όχι συμμετοχές σε συνέδρια ή άλλου είδους συμμετοχές. Επίσης, ο υπότροφος θα πρέπει να ταξιδεύει μόνος του.

Το ταξίδι σχεδιάζεται εξ’ ολοκλήρου από τον υπότροφο και είναι ελεύθερος να επισκεφθεί όσες και όποιες ευρωπαϊκές χώρες επιθυμεί! Μπορεί να διαρκεί από τρείς (minimum) έως έξι (maximum) εβδομάδες και θα πρέπει να έχει ξεκινήσει το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Βέβαια, το ταξίδι θα πρέπει να βασίζεται στην έρευνα ενός εκ των  ερωτημάτων που θέτει το πρόγραμμα:

 1) Πως οι νέοι στην Ευρώπη χειρίζονται την παρούσα (οικονομική/πολιτική/ προσφυγική κλπ.) κρίση;

2) Ποιο στοιχείο αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής ταυτότητας;

3) Πως οι νέοι της Ευρώπης συμμετέχουν στην κοινωνία;

Η παραπάνω έρευνα θα πρέπει να παραδοθεί σε μορφή αναφοράς (report) στο τέλος του ταξιδιού (το αργότερο μετά από τρεις μήνες) και μπορεί αν έχει τις εξής μορφές: φωτογραφίες (photo story) Instagram ή Flickr, βίντεο- ημερολόγιο, σειρά blog ή γραπτή αναφορά. Αργότερα, η αναφορά θα δημοσιευτεί από τα μέσα που κατέχει το ίδρυμα Schwarzkopf.

Το ερώτημα που θέλουν να ερευνήσουν οι αιτούντες, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στην αίτηση. Επιπλέον θα πρέπει να εξηγήσουν ποιες μεθόδους θα χρησιμοποιήσουν για την έρευνά τους (π.χ συνεντεύξεις κλπ).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 19 Μαρτίου 2017 στις 11:59. Θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://polls.eyp.org/travelgrants-2017   και θα πρέπει να είναι στην Αγγλική ή στη Γερμανική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επισκέφθειτε την επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος.

Για να δείτε reports προηγούμενων ετών πατήστε εδώ.

Σχόλια