Τα δημοφιλέστερα μεταπτυχιακά στον τομέα της Στατιστικής!

Συγκεντρώσαμε συνοπτικά τα μεταπτυχιακά για στατιστική που λειτουργούν αυτήν την χρονιά στα Πανεπιστήμια της Ελλάδος! Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην σελίδα των πανεπιστημίων.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Το τμήμα του Ο.Π.Α. προσφέρει τ΄ακόλουθα  Μ.Π.Σ.

1)      Στατιστική (πλήρους φοίτησης)

2)      Στατιστική (μερικής φοίτησης) με τις εξής κατευθύνσεις

i)        Εφαρμοσμένη Στατιστική

ii)      Εφαρμοσμένη Στατιστική στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών

iii)    Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Ιατρική

iv)    Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη αποφάσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το τμήμα του Πειραιά προσφέρει τα παρακάτω Π.Μ.Σ.

1)      Εφαρμοσμένη Στατιστική με κατευθύνσεις

i)        Βιοστατιστική

ii)      Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά

iii)    Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

iv)    Κοινωνική Στατιστική

v)      Στατιστικές Μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό

2)      Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Μεταπτυχιακά για Στατιστική Μεταπτυχιακά για Στατιστική Μεταπτυχιακά για Στατιστική Μεταπτυχιακά για Στατιστική Μεταπτυχιακά για Στατιστική

Σχόλια