Η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικώς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης  παρέχουν  διάφορες δυνατότητες πρακτικής άσκησης σε απόφοιτους  πτυχίων / μεταπτυχιακών, προκειμένου να δοθούν ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση και για γνωριμία των νέων με  την αγορά εργασίας.

ETCP – European Training Centre, Παρίσι

Intern in Communication and EU Funds Training, Προθεσμία: 9 Ιουλίου

SHUNGHAM (EU Issue Tracker), Βρυξέλλες

Trainee- EU Affairs/Politics, Προθεσμία: 11 July

PICUM – Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, Βέλγιο

Traineeship, Προθεσμία: 13 July

EurActiv, Βρυξέλλες

Marketing Intern, Προθεσμία: 13 July

EBF – European Banking Federation, Βρυξέλλες

Financial Markets Trainee, Προθεσμία: 14 July

European Network for Women in Leadership, Γαλλία

Intern at the European Network for Women in Leadership, Προθεσμία: 15 Ιουλίου

Shecco sprl, Βρυξέλλες

Junior Public Affairs Officer, Προθεσμία: 15 Ιουλίου

Norwegian Refugee Council (NRC), Βρυξέλλες

Advocacy & Admin Assistant, Προθεσμία: 15 Ιουλίου

Partnership Intern, Προθεσμία: 22 Ιουλίου

EAVI – European Association for Viewers Interests, Βρυξέλλες

Admin and Project Management, Προθεσμία: 27 Ιουλίου

International Natural and Organic Cosmetics Association, Βρυξέλλες

Scientific and Regulatory Intern, Προθεσμία: 30 Ιουλίου

ECSA (European Composer & Songwriter Alliance), Βρυξέλλες

Research Assistant – traineeship, Προθεσμία: 8 Αυγούστου

European Movement International, Βρυξέλλες

EU Affairs Intern, Προθεσμία: 31 Αυγούστου

Σχόλια