Το Ίδρυμα Καλλινίκης Δενδρινού Αντωνακάκη δίνει δύο διδακτορικές υποτροφίες

Δύο υποτροφίες από το Ίδρυμα Καλλινίκης Δενδρινού Αντωνακάκη-Διαβάστε τις λεπτομέρειες

Το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο ως διοικούν το Ίδρυμα Υποτροφιών Καλλινίκης Δενδρινού-Αντωνακάκη κατά την υπ’ αριθ. 95/23-3-2016 συνεδρία του αποφάσισε την προκήρυξη υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Παρέχονται Δύο (2) υποτροφίες σε επίπεδο διδακτορικού (εσωτερικού και εξωτερικού) συγκεκριμένα: Υποτροφία Διδακτορικού από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εσωτερικού με το ποσό των 2.000€ (δύο χιλιάδες) Υποτροφία Διδακτορικού από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εξωτερικού με το ποσό των 3.000€ (τρεις χιλιάδες).

Η καταβολή των ποσών θα γίνει η πρώτη δόση 1.000 και 1.500 ευρώ αντίστοιχα τον Ιανουάριο του 2017 και η δεύτερη δόση 1.000 και 1.500 ευρώ αντίστοιχα μετά την προσκόμιση του διδακτορικού διπλώματος. Παρατήρηση: Το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται για την χορήγηση των δόσεων πέραν του τρέχοντος έτους, εξαρτημένης από τα οικονομικά του Ιδρύματος, και κυρίως από το ύψος των επιτοκίων επί των οποίων στηρίζονται οι υποτροφίες με βάση τη διαθήκη της δωρήτριας Καλλινίκης Δενδρινού – Αντωνακάκη.

Απαραίτητες προϋποθέσεις
– Να έχει γεννηθεί στην Κεφαλλονιά ο ίδιος/η ίδια ή τουλάχιστον ένας εκ των γονέων του. Έχουν προτεραιότητα οι έχοντες γεννηθεί στην Κεφαλλονιά.
– Ο υποψήφιος για διδακτορικές σπουδές να διαθέτει πτυχίο/ δίπλωμα Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο/δίπλωμα Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, καθώς και σχετική βεβαίωση του Πανεπιστημίου στο οποίο έγινε αποδεκτός για διδακτορικό.
– Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν οι υποψήφιοι στο εξωτερικό.
– Να μη διαθέτει ο υποψήφιος επαρκή ίδια οικονομικά μέσα.
– Να μην έχει εξασφαλίσει όμοια υποτροφία από άλλο φορέα στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Κοργιαλενείου Ιδρύματος, Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη – Ηλία Ζερβού 12, 28100 Αργοστόλι, τηλ.: 2671022583, FAX: 2671022583, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα 9:00-12:00, Τρίτη έως Παρασκευή 9:00-14:00 και 17:30-20:30 και Σάββατο 9:00-15:00).

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δύο (2) Διδακτορικές Υποτροφίες, Ίδρυμα Καλλινίκης Δενδρινού Αντωνακάκη

 

Σχόλια