Τι είναι η υπολογιστική Γλωσσολογία; Η πληροφορική και η γλωσσολογία ως μία επιστήμη!

Η Υπολογιστική Γλωσσολογία είναι ένας διεπιστημονικός τομέας, που βασίζεται, όπως δηλώνει και το όνομά της, σε δύο επιστήμες:  τη γλωσσολογία και την πληροφορική. Αν και ως κλάδος προηγείται της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ως επιστήμη γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1950, λίγα άτομα στην Ελλάδα είναι ενημερωμένα για τη σημασία και την ιστορία της επιστήμης αυτής.

Αρχικά, η Υπολογιστική Γλωσσολογία αναπτύχθηκε ως επιστήμη με σκοπό τη χρήση υπολογιστών για την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας. Η μοντελοποίηση της φυσικής, ανθρώπινης γλώσσας χρησιμεύει ως υπόβαθρο για τη δημιουργία μηχανών αυτόματης μετάφρασης. Η γνώση ότι η ανθρώπινη γλώσσα οργανώνεται σε γραμματικά και συντακτικά συστήματα, δημιούργησε την πεποίθηση ότι είναι δυνατόν οι υπολογιστές να προγραμματιστούν έτσι ώστε να έχουν την ίδια ικανότητα με εκείνη του ανθρώπου, που αφορά την επεξεργασία της γλώσσας.

Η αυτόματη μετάφραση από μία γλώσσα σε μία άλλη δεν μπορεί να εκτελεστεί τελικά τόσο εύκολα, όπως αποδεικνύουν άλλωστε τα αποτελέσματα που βλέπουμε σε μηχανές μετάφρασης όπως το Google Translate ή το Bing, αφού δίνουν μεταφράσεις που προκαλούν συχνά γέλιο. Αυτό συμβαίνει διότι η επεξεργασία της γλώσσας από τον ανθρώπινο εγκέφαλο βασίζεται σε πιο περίπλοκες διεργασίες από ότι είχε αρχικά υποτεθεί.

Υπολογιστική Γλωσσολογία

Σε αυτό το συμπέρασμα στηρίχθηκε ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνει την κατασκευή ευφυών μηχανών με ειδικά ευφυή προγράμματα υπολογιστών. Το ζητούμενο είναι η κατασκευή μιας μηχανής, ενός υπολογιστή που θα κατανοεί και θα παράγει ανθρώπινη γλώσσα.

Απαραίτητο στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας είναι ότι η κατανόηση της γλώσσας προϋποθέτει κατανόηση του θέματος, των συμφραζομένων, δηλαδή γνώση πραγματολογικών στοιχείων, πέρα από την κατανόηση της δομής των προτάσεων.

Σε αυτό το σημείο, πολλές επιστήμες, όπως η Φιλοσοφία, η Ψυχολογία, τα Μαθηματικά και σίγουρα η Πληροφορική, συνεργάζονται για να δώσουν τα φώτα τους. Πρόκειται για σύζευξη ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Υπολογιστική Γλωσσολογία περιορίστηκε στη μοντελοποίηση της χρήσης της ανθρώπινης γλώσσας από υπολογιστική σκοπιά.

Βέβαια, εκτός από την αυτόματη μετάφραση και την τεχνητή νοημοσύνη, η υπολογιστική γλωσσολογία έχει συμβάλλει στην επεξεργασία τεράστιων ποσών ηλεκτρονικής πληροφορίας με την αξιοποίηση υπολογιστικών συστημάτων. Επίσης, πραγματοποιείται αυτόματη διόρθωση εργασιών φοιτητών από υπολογιστικό σύστημα, χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση από έναν ανθρώπινο διορθωτή. Ένα ακόμα σημαντικό επίτευγμα είναι η βοήθεια ατόμων με ειδικές ανάγκες για παραγωγή λόγου βοηθούμενη από υπολογιστικό σύστημα.

Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσπάθεια του ανθρώπου να κατασκευάσει μια μηχανή που η λειτουργία της να μοιάζει στον τρόπο σκέψης του, αφού με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτει και ερμηνεύει άγνωστες πτυχές του εαυτού του, που συμβαίνουν τόσο φυσικά και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από τον ίδιο. Πρόκειται επίσης για τη διευκόλυνση της επαφής του ανθρώπου με τη μηχανή. Η ομιλία και η νόηση πάντα θα ενθουσιάζουν τον άνθρωπο που επιχειρεί να βρει απαντήσεις σε αυτές τις λειτουργίες.

 

Σχόλια