Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει ένα καινούριο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Μετάφραση και Διερμηνεία, το οποίο θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Αυτό το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Σκοπός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι ο σπουδαστής να κατακτήσει την απαραίτητη γνώση που απαιτείται στα πλαίσια της Μετάφρασης και της Διερμηνείας, ώστε να μπορέσει εν δυνάμει να εργαστεί σε αυτούς τους τομείς, όντας πλήρως καταρτισμένος και εξοικειωμένος με την διαδικασία εναλλαγής των γλωσσών.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική, και ως γλώσσες εργασίας χρησιμοποιούνται επίσης η Τουρκική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική και η Ρωσική.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1 (θα ζητηθεί το αντίστοιχο δίπλωμα πιστοποίησης). Για όσους αδυνατούν να προσκομίσουν το δίπλωμα των αγγλικών τους, θα διεξαχθούν εξετάσεις σε περίληψη από την Αγγλική προς την Ελληνική, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο της γνώσης του υποψηφίου στην γλώσσα.

Στον πρώτο κύκλο σπουδών θα εισαχθούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έως είκοσι φοιτητές στην Κατεύθυνση Μετάφρασης. Η ειδίκευση της κατεύθυνσης είναι Οικονομική, Νομική, Πολιτική Μετάφραση, με γλώσσες εργασίας την Τουρκική ή την Αγγλική ή τη Γαλλική.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις σε περισσότερες από μία από τις γλώσσες εργασίας, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Ωστόσο η εγγραφή στα μαθήματα και η παρακολούθηση αυτών θα γίνεται σε μία μόνο γλώσσα εργασίας στην οποία και θα έχουν εξεταστεί επιτυχώς, έπειτα από αίτησή τους.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μέχρι την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι εξετάσεις και η διαδικασία επιλογής θα λάβουν χώρα από 25 έως 29 Ιανουαρίου 2016.

Οι εγγραφές των φοιτητών που πέρασαν επιτυχώς θα πραγματοποιούνται από 15 έως 19 Φεβρουαρίου 2016.

Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα ξεκινήσουν 1 Μαρτίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τα εξεταστέα μαθήματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι φοιτητές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος στην ενότητα Μεταπτυχιακές Σπουδές.

http://www.turkmas.uoa.gr/

Τηλέφωνο επικοινωνίας Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών : 2103689575 – 2103689579,

Υπεύθυνες:  Δήμητρα Πάππου (dppa@slavstud.uoa.gr), Γεωργία Κουλούρη (gkoul@turkmas.uoa.gr),

Διεύθυνση: Καπλανών 6, 10680 Αθήνα

Σχόλια